Velkommen til Pio Senteret

Et støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid for helsetjenestene.  

Om oss

Om oss (mal)

PIO-senteret er et lavterskeltilbud for alle pårørende i Oslo. Med pårørende mener vi deg som står nær en person som strever med alvorlig eller langvarig sykdom, uavhengig av om det er snakk om psykisk eller fysisk lidelse, eller rusmisbruk. Det kan også være deg som har mistanke om at en person du bryr deg om strever med overnevnte. Vi retter oss ikke bare mot pårørende familie og nettverk, men har og tilbud for deg som selv er syk eller jobber som helsepersonell.

For helsepersonell fungerer PIO-senteret som et kunnskapssenter for pårørendes erfaringer, og tilbyr kurs, verktøy og veiledning for helsepersonell i hvordan involvere og støtte pårørende. Vi jobber for å styrke familie-og nettverksperspektivet i helsetjenestene, og samspillet mellom ansatte og pårørende i omsorgsarbeidet.

For deg som er pårørende har vi tilbud om konkret hjelp for hele familien - både til å mestre egen livssituasjon og til å finne de beste mulighetene for den som er syk. Vi tilbyr rådgivning, temamøter, kurs og samtalegrupper for alle pårørende i Oslo, som passer for enkeltpersoner, par og/eller familier. Samtidig drifter vi en rådgivningstelefon for pårørende som er åpen for hele landet.

Vi jobber løsningsorientert og er opptatt av å ta utgangspunkt i den enkelte person eller families behov, og kan bidra med nyttig informasjon og personlig påfyll. Med unntak av noen kurs og arrangementer er alle tilbudene våre gratis og uten henvisning. De ansatte hos oss er fagpersoner med egen pårørendeerfaring.

Personlig ombud er en brukerstyrt ordning for personer over 18 år som har en funksjonsnedsettelse på grunn av psykiske helseutfordringer. Ordningen ble opprettet i PIO-senteret i 2010 på bakgrunn av pårørendes engasjement og etter modell fra Sverige. Vi jobber på den enkeltes oppdrag og uavhengig av offentlige myndigheter. Ombudene kan hjelpe hele familier, og avlaste pårørende.

I 2018 opprettet vi PIO-Ung, der barn, unge og foresatte kan få tilpasset informasjon og råd. Chatten "Noen på hjertet?" er spesielt for denne målgruppen.

PIO-senteret drives av Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), og er LPPs lokallag i Oslo. LPP Oslo har eget styre og valgkomité, og har 1110 medlemmer pr. 31.12.2018. PIO-senteret ble opprettet i 2008 i partnerskap med Oslo kommune. 

Støtt vårt arbeid

Pårørende - frivillige

Bli medlem

Gaver

Grasrotandelen

Pårørendetilbud

En av våre viktigste oppgaver er å tilby deg som er pårørende konkret hjelp – både til å mestre din egen livssituasjon og til å finne de beste mulighetene for den du er pårørende til. Vi inviterer deg til å bruke våre rådgivere, til å bli med på temamøter, kurs og samtalegrupper, og til å delta i våre ulike aktiviteter.  

Rådgivning for pårørende

Hos oss kan hele familien få rådgivning; enten sammen eller hver for seg. Vi har også en rådgivningstelefon og en chat for barn og unge.

Grupper og kurs

PIO-senteret tilbyr kurs og samtalegrupper for pårørende og legger til rette for selvhjelpsgrupper.

Pio-senterets bibliotek

Bøker, fag- og spillefilmer, brosjyrer, studier og tidsskrifter for pårørende.

Les mer ...

Mestringsbok

Ny revidert mestringsbok for pårørende. En selvhjelps og oppslagsbok med verktøy, råd og tips som kan være nyttig for pårørende.

Les mer ...

For helsepersonell

PIO-senteret er et kompetansesenter for systematisk pårørendesamarbeid i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Vår kompetanse er kunnskapsbasert og bygger på pårørende og ansattes erfaringer. Vi utvikler verktøy og modeller for støttetiltak og samarbeid med pårørende til bruk for fagmiljøer og ansatte i helse-, sosial- og omsorgstjenester.   

Kompetanseprogram

Sammen med helseetaten i Oslo kommune har vi utviklet et kompetanseprogram for systematisk samarbeid med pårørende. For mer info om programmet, ta kontakt med Inger Hagen eller Ellen Richter Eriksen på PIO-senteret.

Les mer ...

Sjur-fondet Express- for barn og unge som er pårørende

Sitter du og dine kolleger på en god ide for hvordan ivareta og inkludere barn og unge som er pårørende i bydelen din? Da kan dere søke om midler til oppstart av deres prosjekt gjennom Sjur fondet.

Les mer ...

Verktøykasse for systematisk pårørendesamarbeid

Pårørende er viktige omsorgspersoner ved alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Pårørende kan også være en viktig kunnskapskilde og en sentral samarbeidspartner for helse- og omsorgstjenesten. Pårørende er en del av pasientens nettverk og vil også kunne være pasientens representant.

Les mer ...

Litteratur og websider

Et utvalg pårørendesider og referanser til sentral litteratur innen pårørendefaget

Les mer ...

Nettressurser og e-læring

De mest sentrale nettbaserte verktøyene for pårørendearbeid som er utviklet de senere årene både for helsepersonell og pårørende.

Les mer ...

Samtaleguide

Råd og tips om hvordan du kan gjennomføre samtaler med pårørende. For samtaler med barn, se nettressurser.

Les mer ...

Informasjonsmatriell

Her finner du informasjonsmateriell fra PIO-senteret til nedlasting eller bestilling. Du kan bestille materiell ved å sende en e-post til ole@mail.1.piosenteret.no.co der du forteller hva du ønsker.  

Offentlige publikasjoner

Offentlige publikasjoner relatert til psykisk helse.

Informasjonsmateriale PIO-Pårørendesenteret i Oslo

Alt av infomateriell om PIO-senteret.

Presentasjoner fra kurs og grupper på PIO-sentere

Presentasjoner fra kurs og grupper på PIO-senteret

Årsmeldig LPP Oslo/Pipo-Senteret

Alle presentasjonene fra Grand seminaret 2019

Kontakt oss

Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende

(man-fre kl. 10 til 15, tirs kl. 11 til 19).

Timebestilling og andre hendvendelser til PIO-senteret:

(man-fre kl. 10 til 15).

   Vi holder til i samme bygg som Obos i Oslo sentrum, mellom de to høyblokkene.    

Heading
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.