Velkommen til PIO-senteret

Et støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i helse- og sosialtjenestene.

Landsdekkende rådgivningstelefon 22 49 19 22

Om oss

Gavekonto: 5084.05.24253 | Vipps: 555550

Om oss

PIO-senteret er et støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i helse- og omsorgssektoren. PIO-senteret ble opprettet i 2008 av pårørendeorganisasjonen LPP Oslo og drives i partnerskap med Oslo kommune.

PIO-senteret har fokus på samspillet mellom pasient/bruker, pårørende og helsepersonell og hvordan det kan bidra til bedre helse- og omsorgstjenester.

Vi tilbyr råd og veiledning for deg som er pårørende, enten du er forelder, barn, søsken, kjæreste, ektefelle eller bare en god kollega eller nabo. Våre rådgivere er fagpersoner med egen pårørendeerfaring.

Våre landsdekkende tilbud:

  • Nasjonal rådgivningstelefon: 22 49 19 22 man – fre kl 10 - 15 (tirs 11-19)
  • NÆR – mestringsbok for pårørende med tilhørende gruppeopplegg

Tilbud for deg som bor i Oslo, og for deg som er pårørende til noen som bor i Oslo

Personlig ombud, gruppetilbud, kurs og rådgivningstimer på PIO-senteret for enkeltpersoner og familier/par. Se mer info om våre tilbud under fanen Pårørendetilbud og Personlig Ombud.

For helsepersonell kan vi tilby kurs, verktøy og veiledning i hvordan samarbeide med og støtte pårørende. For info om våre tilbud se under fanen Helsepersonell.

LPP Oslo styret 2022:

Styreleder Helge Hjort, styremedlem Ingrid Matheussen, styremedlem Anne-Kristin Hegdal, styremedlem Stine Telneset, varamedlem Tore Lie

Ansatte i PIO-senteret

Inger Elisabeth Hagen

Daglig leder

Ellen Marie Eriksen

Nestleder

Ellen Fjestad - Rådgiver

Sykepleier – lang erfaring med psykososialt arbeid med unge. Ungdomsbokforfatter.

Joakim Serpinsky - Personlig ombud

Ergoterapeut og yogalærer med erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Gro Tingelholm - Personlig ombud

Miljøterapeut. Lang erfaring fra psykisk helsearbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Lise S. Samuelsen - Rådgiver

Spesialsykepleier innen psykisk helsearbeid og gestaltterapeut. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern. Erfaring fra kommunehelsetjenesten som pårørende.

Ann-Kristin Selbekk

Rådgiver

Hanne Storvik

Sykepleier og kognitiv terapeut, lang erfaring fra psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Karin Kjønnøy - Rådgiver

Vernepleier med klinisk spesialkompetanse innen psykisk helsearbeid og kognitiv terapeut med lang erfaring med psykoedukativt flerfamiliearbeid i spesialisthelsetjenesten.

Maren

Gruppeleder

Bjørg Lydersen - Rådgiver

Spesialsykepleier geriatri. Lang erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjeneste, veileder for Kreftlinjen og Demenslinjen.

Vilde K. Kongsberg - Personlig ombud

Spesialsykepleier psykisk helsearbeid med erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Støtt vårt arbeid

Bli medlem

Bli medlem i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse Oslo. 

Klikk her for innmelding

Les mer ...

Donasjoner

Ved å støtte PIO-senteret bidrar du til at familier og enkeltpersoner som er rammet av sykdom blir ivaretatt!  

Les mer ...

Grasrotandelen

Søk opp LPP Oslo med org nr 991 264 426 og tilknytt.

Pårørendetilbud

Vi ønsker å tilby deg som er pårørende konkret hjelp – både til å mestre din egen livssituasjon og til å finne de beste mulighetene for den du er pårørende til. Vi inviterer deg til å bruke våre rådgivere, til å bli med på kurs og samtalegrupper, og til å delta i våre ulike aktiviteter. Våre rådgivere er fagpersoner og har selv pårørendeerfaring.

Rådgivning for pårørende i PIO-senteret

PIO-senteret tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet enten i PIO-senteret eller digitalt. Hos oss kan hele familien få rådgivning; enten sammen eller hver for seg. Vi har betydelig erfaring i å hjelpe folk med å gjenopprette kommunikasjon innad i familien.    

Les mer ...

Samtalegrupper og kurs

Gruppemøtene gir kunnskap om lover og rettigheter, medisinering og behandling, tjenesteapparatet i Oslo, samt råd og veiledning knyttet til det å være pårørende. I en gruppe har du mulighet til å trene på grensesetting, kommunikasjon som demper konflikt i stedet for å forsterke og bringe inn konkrete episoder som kan brukes til å finne problemløsning.     

Les mer ...

PIO-senterets bibliotek

Bøker, fag- og spillefilmer, brosjyrer, studier og tidsskrifter for pårørende.

Les mer ...

Mestringsbok

Mestringsbok for pårørende. En selvhjelps og oppslagsbok med verktøy, råd og tips som kan være nyttig for pårørende.

Les mer ...

Landsdekkende rådgivningstelefon

Vi gir deg råd og veiledning i hvordan du kan mestre din egen livssituasjon som pårørende og hvordan du kan finne hjelp til den du er pårørende til. 

Les mer ...

Medlemskap

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk.  

Med ditt medlemskap i LPP bidrar du til at pårørende blir hørt gjennom brukerrepresentasjon lokalt og nasjonalt. 

Les mer ...

PIO-Ung

For deg som ung pårørende

Når noen er alvorlig eller langvarig syk, kalles de som står nærmest den syke for pårørende. Det kan være noen i familien, en god venn eller en kjæreste. 

Les mer ...

For foreldre

Alvorlig sykdom, rusavhengighet eller funksjonsnedsettelse påvirker hele familien. Familielivet og hverdagen berøres og alle i familien har behov for informasjon og ivaretakelse - særlig barn. 

Les mer ...

Online skrivegruppe

Online skrive-gruppe for pårørende

Deltakerne vil gjennom ulike skrive-oppgaver fordype seg i sin egen pårørende-historie.

Gruppa går over fire ganger, og har plass til seks deltakere. Vi møtes i et digitalt, lukket rom.  

Les mer ...

For helsepersonell

PIO-senteret er et kompetansesenter for systematisk pårørendesamarbeid i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Vår kompetanse er kunnskapsbasert og bygger på pårørende og ansattes erfaringer. Vi utvikler verktøy og modeller for støttetiltak og samarbeid med pårørende til bruk for fagmiljøer og ansatte i helse-, sosial- og omsorgstjenester.   

Kompetanseprogram

Sammen med helseetaten i Oslo kommune har vi utviklet et kompetanseprogram for systematisk samarbeid med pårørende. For mer info om programmet, ta kontakt med Inger Hagen eller Ellen Richter Eriksen på PIO-senteret.

Les mer ...

Sjur-fondet Express- for barn og unge som er pårørende

Sitter du og dine kolleger på en god ide for hvordan ivareta og inkludere barn og unge som er pårørende i bydelen din? Da kan dere søke om midler til oppstart av deres prosjekt gjennom Sjur fondet.

Les mer ...

Verktøykasse for systematisk pårørendesamarbeid

Pårørende er viktige omsorgspersoner ved alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Pårørende kan også være en viktig kunnskapskilde og en sentral samarbeidspartner for helse- og omsorgstjenesten. Pårørende er en del av pasientens nettverk og vil også kunne være pasientens representant.

Les mer ...

Informasjonsmateriell    

Her finner du informasjonsmateriell fra PIO-senteret til nedlasting eller bestilling som gjøres til post@mail.1.piosenteret.no.co    

Informasjonsmateriell PIO-senteret

Alt av infomateriell om PIO-senteret.

Årsmelding PIO-senteret

Årsmeldinger

Personlig ombud

Personlig ombud er en brukerstyrt ordning ved PIO-senteret som kan bistå personer og familier som opplever vansker i hverdagen grunnet psykiske helseutfordringer.

Personlig ombud kan hjelpe med mange ulike praktiske oppgaver. De har jobbet mye med oppdrag knyttet til: økonomi, bolig, behandling/fastlege, følge til/søknader til offentlige instanser og arbeid/studier.

Personlig ombud tar imot henvendelser fra hele Oslo og jobber på oppdrag og med rådgivning basert på den enkelte person eller families situasjon og behov.  

Bakgrunn/om ordningen

PIO-senteret etablerte i 2010 et forsøk med Personlig ombud etter modell fra Sverige, og på bakgrunn av et langvarig engasjement fra pårørende i LPP Oslo. Basert på gode resultater og stor pågang ble personlig ombud en fast ordning i PIO-senteret fra 2014. 

Les mer ...

Kontakt personlig ombud

Deg selv, pårørende og representanter fra helsetjenesten eller andre, kan ta direkte kontakt om personlig ombud. Det viktigste er at du/den/de det gjelder er interessert og gir uttrykk for at de ønsker kontakt. Man trenger ingen henvisning.     

Les mer ...

Kontakt oss

Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende

(man-fre kl. 10 til 15, tirs kl. 11 til 19).

Timebestilling og andre hendvendelser til PIO-senteret:

(man-fre kl. 09 til 15).

   Vi holder til i samme bygg som Obos i Oslo sentrum, mellom de to høyblokkene.    

Personvern

Les mer ...
Heading
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies