Logo - lenke til forsiden
Helseminister Bent Høie snakker om pårørende i Pårørendeprogrammet. Se www.pårørendeprogrammet.no

Nettressurser og e-læring

De mest sentrale nettbaserte verktøyene for pårørendearbeid som er utviklet de senere årene både for helsepersonell og pårørende

E-læringsverktøy og programmer:


Pårørendeprogrammet er et e- læringsprogram for å øke kompetanse om godt pårørendearbeid til helse og sosialansatte, og gi kunnskap og støtte til pårørende i ulike situasjoner.
Det er 2 målgrupper: Helse og sosial ansatte som møter pårørende og fra høst 2016 også pårørende. Pårørendesenteret i Stavanger fikk i 2011 oppdraget fra Helsedirektoratet å utvikle en nasjonal opplæringspakke i pårørendeinvolvering, rettet mot hele tjenesteapparatet; alle ansatte i kommune og spesialisthelsetjeneste i Norge. I 2015 besluttet vi å utvide programmet til å bli et verktøy for pårørende selv. Lansering av denne programdelen skjer høsten 2016. gå inn på programmet for mer informasjon og veiledning av bruk: http://www.parorendeprogrammet.no/


Snakketøyet er et digitalt verktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende. Det er utviklet av BarnsBeste i samarbeid med psykiater Anne Kristine Bergem og barnepsykolog Svein Øverland.  Målet er et godt, praktisk og tilgjengelig verktøy for samtaler med foreldre og barn. Innholdet er tilrettelagt for helsepersonell og andre voksne som møter barna i deres hverdag. http://snakketoyet.no/index.html

Barns beste er et Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser. Sørlandets sykehus HF leder og koordinerer nettverket.  BarnsBeste samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk, med formål å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer. BarnsBeste legger til rette for kunnskapsoverføring mellom fagmiljøer, etater, behandlingsnivåer, universiteter og høgskoler. På deres sider kan man finne mye informasjon og flere gode verktøy. http://www.barnsbeste.no