Logo - lenke til forsiden

Kurs for ansatte i bydelene

Kurset "Samarbeid med pårørende i kommunale tjenester" er et resultat av partnerskapet mellom Helseetaten og PIO-Pårørendesenteret i Oslo. 

PIO-senteret har i samarbeid med kommunepsykolog Mona Nilsen, og Kari Bøckmann (som arbeider med ny pårørendeveileder i Helsedirektoratet) utarbeidet et kurs og en verktøykasse for ansatte i pårørendesamarbeid. Kurset er et av tiltakene som igangsettes på bakgrunn av kompetansebehov som kom fram i et pilotsamarbeid med bydelstjenester og målet er et pårørendearbeid skal være et naturlig og integrert tilbud i samtlige tjenester i bydelene. Kurset er et nytt tilbud for å styrke arbeidet med pårørende i bydelstjenester. Kurset kan bestilles fra helseetaten eller PIO-senteret.

Målet med kurset er å gi deltakerne trygghet og kompetanse i møtet med pårørende i ulike faser av samarbeidsforløpet. Det ble arrangert et pilot kurs i oktober 2015 for utvalgte bydeler og det jobbes nå med å se på muligheten og holde kurs bydelsvis, med bydel Ullern først ut i 2016.  

Kurset inneholder:

- bakgrunnskap om pårørendearbeid med teori, erfaringskunnskap, forskning og nasjonale føringer

- Ferdighetstrening i samarbeid med pårørende med utprøving og refleksjon av ulike samarbeidsformer og verktøy

Deltakere og bestillere av kurset vil ha mulighet til å påvirke innhold og form i kommende kurstilbud.

Invitasjon kurs oktober: https://www.oslo.kommune.no/kalender-helseetaten/samarbeid-med-parorende-i-kommunale-tjenester-article24811-6485.html?instant=1445497200

Ta kontakt for mer informasjon.