Logo - lenke til forsiden

Kurs for ansatte i helse- omsorgstjenesten

Kurset  "Samarbeid med pårørende i kommunale tjenester - et kurs for helsepersonell" er et resultat av partnerskapet mellom Helseetaten, Oslo kommune og PIO-Pårørendesenteret i Oslo. 

Kommuner og helseforetak skal sikre at helsepersonell har kompetanse på involvering og støtte til pårørende. (Foreskrift om ledelse og kvalitetesforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7).

PIO-senteret har i samarbeid med kommunepsykolog Mona Nilsen, og Kari Bøckmann utarbeidet et kurs og en verktøykasse for ansatte i hvordan samarbeide med  pårørende. Kurset er et av tiltakene som ble igangsatt på bakgrunn av kompetansebehov som kom fram i et pilotsamarbeid med bydelstjenester og målet er et pårørendesamarbeid skal være et naturlig og integrert tilbud i samtlige tjenester i bydelene. Kurset er et nytt tilbud for å styrke arbeidet med pårørende i Oslo. Kurset kan bestilles fra helseetaten eller PIO-senteret.

Kurstilbudet i pårørendesamarbeid består av fire steg:

- Grunnopplæring om pårørendesamarbeid, nettverksarbeid og utprøving av verktøy og metoder

- En utprøvingsfase der handlingskompetansen prøves ut og innarbeides

- Workshop med utveksling av erfaringer fra utprøvingsfasen og ny metodelæring

- Videreføringsfasen der pårørendesamarbeid og nettverksarbeid spres ved internopplæring og erfaringsdeling

Målet med kurset er å gi deltakerne trygghet og kompetanse i møtet med pårørende i ulike faser av samarbeidsforløpet. Alle ansatte skal ha kunnskap og metodikk til å drive godt pårørendesamarbeid.  Det ble først arrangert et pilot kurs for utvalgte bydeler, og det jobbes nå med å holde kurs bydelsvis, med bydel Ullern først ut i 2016/2017. Kurset er del av Kurs- og kompetanseplan høsten 2017, Helseetaten, psykisk helse og avhengighet.

Bestillere av kurset vil ha mulighet til å påvirke innhold og form i kommende kurstilbud. Oppdrag utover Oslo er også mulig.  

Ta kontakt for mer informasjon.