Logo - lenke til forsiden
MENY

Verktøykasse for pårørendesamarbeid i kommunene

Når sykdom rammer er det ingen som er viktigere for oss enn våre nærmeste. Det er de som kjenner oss best, som deler vår historie, som vi har sterke følelsesmessige bånd til og som vi ofte deler hverdagslivet med. De nærmeste står i en særstilling som støtte og omsorgspersoner når alvorlig sykdom rammer. Det er også de pårørende, sammen med den som blir alvorlig syk, som rammes hardest. Dette er utgangspunktet for denne verktøykassa for samarbeid med pårørende.

Målet med verktøykassa er å innføre gode rutiner for pårørendestøtte- og involvering i helse- og omsorgstjenesten. Å få til et godt samarbeid er til det beste både for den som er syk, for pårørende og for helsetjenesten.

Verktøykassa er utarbeidet av Pårørendesenteret i Oslo i samarbeid med bydelene i Oslo og med  støtte fra Helseetaten i Oslo kommune. Psykologspesialist Kari Bøckmann som arbeider med Helsedirektoratets nye veileder for pårørendesamarbeid som kommer i løpet av høsten 2016 har vært vår rådgiver.

Samarbeid med pårørende i helse og omsorgstjenesten i Oslo kommune.Ei verktøykasse for pårørende.