Logo - lenke til forsiden

Kurs og verktøykasse for helsepersonell

Pårørende er en viktig ressurs for personer med psykiske helseproblemer og for tjenesteapparatet. Behandlere og tjenesteutøvere kan dra nytte av deres erfaringskompetanse i sitt arbeid. Samtidig kan pårørende ha behov for veiledning til å mestre sin situasjon og  å kunne bistå brukeren best mulig. Noen ganger vil det å være pårørende medføre så store belastninger og omsorgsoppgaver at de selv vil ha behov for oppfølging og behandling.

PIO-senteret - hvorfor?

Et tilbud til pårørende i en tidlig fase vil kunne forebygge helseproblemer hos pårørende. Pårørende som får et tilbud på et tidlig tidspunkt vil bli bedre i stand til å gi konstruktiv hjelp og støtte til dem de er pårørende til.

 

PIO-senteret er et kompetansesenter for pårørendesamarbeid som bygger på pårørendes egne erfaringer. PIO-senteret utvikler modeller og verktøy for pårørende arbeid og pårørende samarbeid som tilbys i PIO-senteret og til fagmiljøer. PIO er et partnerskap mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP Oslo, og Oslo kommune. Senteret drives av LPP Oslo.
PIO- senteret er: et lavterskeltilbud for alle pårørende i Oslo, bemannet med fagpersoner og personer med pårørende bakgrunn.
Det er et nøytralt sted for pårørende som er løsningsorientert og som tar utgangspunkt i den enkeltes behovl Vi gir støtte, informasjon og veiledning til enkeltpersoner og til familier.

 

Hva kan PIO-senteret tilby fagmiljøer og tjenesteapparatet innen psykisk helse:

 

 

 Kurs i pårørendesamarbeid for ansatte i kommunale tjenester i samarbeid med helseetaten i Oslo kommune
 Sjur-fondet - et tilskuddsfond for pårørendearbeid i bydelene
 Veiledning i pårørendesamarbeid
 Kunnskap om behandlingsmetoder som fremmer samarbeid med pårørende, som nettverksmøte, flerfamiliegrupper, osv.
 En arena for dialog om aktuelle tema innenfor psykisk helsefeltet med fokus på god praksis og bedringsprosesser
 Kunnskap om verktøy og metoder innenfor familie- og pårørende feltet
 Et informasjonssenter for psykisk helsefeltet i Oslo
 Et dokumentasjonssenter for pårørendes erfaringer
 Erfaringskonsulenter og pårørenderepresentanter
 Informanter til oppgaver/forskning

 

Verktøykassa er utarbeidet av Pårørendesenteret i Oslo i samarbeid med bydelene i Oslo og med  støtte fra Helseetaten i Oslo kommune. Psykologspesialist Kari Bøckmann som arbeider med Helsedirektoratets nye veileder for pårørendesamarbeid som kommer i løpet av høsten 2016 har vært vår rådgiver.

 

Samarbeid med pårørende i helse og omsorgstjenesten i Oslo kommune.Ei verktøykasse for pårørende.