Logo - lenke til forsiden
Foto: Nik Macmillan

Individuell rådgivning

PIO-senteret tilbyr pårørende rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet.

Vi gir rådgivning inntil 5 ganger pr sak. Rådgivningen er basert på faglig kompetanse innen rus, psykiatri, familiearbeid og kommunikasjon, og består av veiledning, opplæring og kunnskapsformidling. Vi har også kompetanse på pårørendes rettigheter, og kjenner hjelpeapparatet i Oslo og omegn.

Vi er uavhengige av hjelpeapparatet og har taushetsplikt, og innhenter de nødvendige fullmakter hvis det er behov for å følge opp saker.
All rådgivning hos oss er gratis og uten henvisning, og kan skje per e-post, per telefon eller ved personlig oppmøte.

Ta kontakt for å bestille time: tlf: 21 52 53 53 eller e-post: ole@piosenteret.no.