Logo - lenke til forsiden
Foto: fancycrave

Familierådgivning

PIO-senteret tilbyr rådgivning for hele familien. Alle kan delta, også den som har spesielle utfordringer. 

Vi gir familierådgivning inntil 5 ganger pr sak. Rådgivningen er basert på faglig kompetanse innen rus, psykiatri, familiearbeid og kommunikasjon, og består av veiledning, opplæring og kunnskapsformidling. Vi har også kompetanse på pårørendes rettigheter, og kjenner hjelpeapparatet i Oslo og omegn. Vi har betydelig erfaring i å hjelpe folk med å gjenoprette kommunikasjon innad i familien. Rådgiverne våre har også lang erfaring med kommunikasjon med barn som gjerne må tas med i en rådgivningssamtale. 

Vi er uavhengige av hjelpeapparatet og har taushetsplikt, og innhenter de nødvendige fullmakter hvis det er behov for å følge opp saker. 
All rådgivning hos oss er gratis og uten henvisning, og kan skje per e-post, per telefon eller ved personlig oppmøte.

Ta kontakt for å bestille time: tlf: 22 49 19 22 eller e-post: ole@piosenteret.no.