Logo - lenke til forsiden

Temamøter

PIO-senterets temamøter er åpne for alle

PIO-senteret holder løpende møter om temaer som pårørende er opptatt av der vi inviterer aktuelle aktører innen psykisk helse og pårørendefeltet. Temamøter er åpent for alle, og skal være en arena for dialog og debatt.