Logo - lenke til forsiden

Pårørendetilbud

En av våre viktigste oppgaver er å tilby deg som er pårørende konkret hjelp – både til å mestre din egen livssituasjon og til å finne de beste mulighetene for den du er pårørende til. Vi inviterer deg til å bruke våre rådgivere, til å bli med på temamøter, kurs og samtalegrupper, og til å delta i våre ulike aktiviteter.

Vi jobber løsningsorientert og er opptatt av å ta utgangspunkt i den enkeltes behov, og kan bidra med nyttig informasjon og personlig påfyll. De ansatte er fagpersoner og har selv pårørendeerfaring.