Logo - lenke til forsiden
Sjur Thomas Borgen har donert 2 millioner kroner til PIO-senteret. Midlene er blitt brukt til å etablere et tilskuddsfond for pårørendearbeid i bydelene i Oslo.

Slik kan du støtte PIO-senteret

Slik kan du støtte PIO-senteret

PIO-senteret ønsker å sikre kontinuitet, uavhengighet og forutgsigbarhet i tilbud for pårørende i Oslo ved å etablere PIO-senteret som en stiftelse. Stiftelsen vil ha som formål å opprettholde og drifte PIO-senteret.
 

PIO-senteret ønsker å sikre kontinuitet, uavhengighet og forutgsigbarhet i tilbud for pårørende i Oslo ved å etablere PIO-senteret som en stiftelse. Stiftelsen vil ha som formål å opprettholde og drifte PIO-senteret.

Hvis du ønsker å støtte vårt pårørendearbeid og bidra til dette:

Send PIO beløp til 2380 (max 300,- kr):
Eksempel: PIO 200 til 2380

Dette er en engangsinnbetaling. Det er lov å gi flere ganger. Ønsker du å bidra med et større beløp til PIO-senteret kan det settes inn på vårt kontonr: 1503.06.00093

Testamentariske gaver

Skulle du ønske å tilgodese LPP Oslo/PIO-senteret i ditt testament er det også mulig, ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om dette.

Minnegaver

Mange pårørende ønsker å hedre avdødes minne ved å gi en gave til LPP Oslo/PIO-senteret. Minnegaver går til vårt arbeid for pårørendes rett til medvirkning, informasjon, rådgivning og avlastning i forhold til den de er pårørende til, og til konkrete tilbud gjennom PIO-senteret til alle pårørende i Oslo. Om ønskelig lager vi gjerne en oversikt over gavene som er kommet inn og kan også sende ut takkebrev til giverne. Det er også mulig å få satt inn en takkeannonse i en ønsket avis med PIO-senterets logo. Benytt vår konto 1503.06.00093 til minnegaver.

Hvordan går du fram? Ønske om minnegave kan skrives i dødsannonsen, sammen med kontonummer 1503.06.00093. Benytt vanlig giro, eller betal på nettbanken.