Logo - lenke til forsiden

Bli medlem

Vi tar pårørende på alvor!

Gjennom ditt medlemskap i LPP, bidrar du til å styrke pårørendes stilling innen psykiske helsearbeid og psykisk helsevern. Du bidrar til at LPP fortsetter å være en aktør for dialog mellom brukere, pårørende og fagfolk, og det stedet pårørende alltid kan få hjelp og støtte på egne premisser. Vi tar pårørende på alvor!

Medlemskap koster:

Enkeltmedlem: kr 290,- pr. år
Ungdomsmedlem (under 30år): kr 150,- pr. år   
Familiemedlemskap: kr 420,- pr. år (For 2 medl. + 64 per ekstra medlem)
Støttemedlem: kr 290,- pr. år
Støttemedlem bedrift: kr 560,- pr. år

Som medlem får du tilsendt magasinet ”Psyk-Opp-Nytt” som utgis av stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i Stavanger. Det inneholder mye interessant og relevant informasjon på feltet psykisk helse. 
Samtidig får du mulighet til å delta på sosiale og kulturelle arrangementer som er eget for medlemmer av LPP Oslo og på den måten ta del i felleskapet rundt foreningen. 

Trenger du mer informasjon, så ring oss på 21 07 54 33 eller send en e-post til lpp@lpp.no.

Innmeldingsskjema finner du her (åpnes i nytt vindu/ny fane)