Logo - lenke til forsiden

Informasjonsmateriell

Her finner du informasjonsmateriell fra PIO-senteret til nedlasting eller bestilling. Du kan bestille materiell ved å sende en e-post til ole@piosenteret.no der du forteller hva du ønsker.

Pårørendes rettigheter – En oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak
Pårørendes rettigheter – En oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak

Brosjyren gir en oversikt over pårørendes rettigheter og hvilke plikter helsepersonell har overfor pårørende av pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.Oppdatert i 2018.

Last nedBestill på e-post
Pårørendes rettigheter – Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelpr
Pårørendes rettigheter – Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelpr

Brosjyren gir informasjon om rettighetene som pårørende til pasient med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Oppdatert i 2018.

Last nedBestill på e-post
Boligbehovsplan 2017-2020 Oslo kommune
Boligbehovsplan 2017-2020 Oslo kommune

Målsetningen på statlig nivå og for Oslo kommune er at alle skal ha et godt og trygt sted å bo og at man skal få den hjelp man trenger for å mestre boforholdet.

Last ned
Barn som pårørende (rundskriv)
Barn som pårørende (rundskriv)

Rundskrivet er ment som en veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende

Last nedBestill på e-post