Logo - lenke til forsiden

Informasjonsmateriell

Her finner du informasjonsmateriell fra PIO-senteret til nedlasting eller bestilling. Du kan bestille materiell ved å sende en e-post til ole@piosenteret.no der du forteller hva du ønsker.

Vis:

Alle
Eget informasjonsmateriell
Egne publikasjoner
Offentlige publikasjoner
Annet
Vårprogram 2018
Vårprogram 2018

Vårprogram 2018

Last nedBestill på e-post
Basal eksponeringsterapi-Undervisning for pårørende i Asker og Oslo
Basal eksponeringsterapi-Undervisning for pårørende i Asker og Oslo

Powerpointen til Didrik Hegdal og teamet fra BET undervisningen  onsdag den 15 november.

Last ned
Rådgivningstelefonkort
Rådgivningstelefonkort

Rådgivningstelefonkort

Last nedBestill på e-post
PIO-Pårørendesenteret i Oslo brosjyre
PIO-Pårørendesenteret i Oslo brosjyre

Ny brosjyre laget i 2017 for PIO-Pårørendesenteret i Oslo.

Last nedBestill på e-post
Temakvelder høsten 2017-Klinikk psykisk helse og avhengighet.
Temakvelder høsten 2017-Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Velkommen til temakvelder for pasienter, pårørende og andre interesserte

Last ned
Årsmelding 2016 for LPP Oslo/PIO-Pårørendesenteret i Oslo
Årsmelding 2016 for LPP Oslo/PIO-Pårørendesenteret i Oslo

Årsmelding 2016 for LPP Oslo/PIO-pårørendesenteret i Oslo.

Last nedBestill på e-post
Årsmøte referat 2017
Årsmøte referat 2017

Referat fra årsmøtet 10 mars 2017.

Last ned
Evaluering av et mindfulness kurs for pårørende innen psykisk helse(vitenskapelig artikkel)
Evaluering av et mindfulness kurs for pårørende innen psykisk helse(vitenskapelig artikkel)

Pårørende innen psykisk helse opplever store belastninger og skårer høyt på mentalt stress. Denne studien er en evaluering av et åtte ukers kurs i mindfulness (MBSR) for 14 pårørende til personer med psykiske vansker.

Last nedBestill på e-post
Boligbehovsplan 2017-2020 Oslo kommune
Boligbehovsplan 2017-2020 Oslo kommune

Målsetningen på statlig nivå og for Oslo kommune er at alle skal ha et godt og trygt sted å bo og at man skal få den hjelp man trenger for å mestre boforholdet.

Last ned
Vergemålsloven av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Vergemålsloven av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vergemålsloven av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Last ned
Fagartikkel om evaluering av et mindfulness kurs for pårørende innen psykisk helse.

Pårørende innen psykisk helse opplever store belastninger og skårer høyt på mentalt stress. Denne studien er en evaluering av et åtte ukers kurs i mindfulness (MBSR) for 14 pårørende til personer med psykiske vansker.

Last ned
Er du pårørende til noen som sliter med rus eller psykisk lidelse?
Er du pårørende til noen som sliter med rus eller psykisk lidelse?

Najonal brosjyre fra veiledningssentrene for pårørende.

Last ned
Oppdrag Hjemmefront
Oppdrag Hjemmefront

De norske soldatenes usynlige støtteapparat

Bestill på e-post
“NÆR-en mestringsbok for pårørende”
“NÆR-en mestringsbok for pårørende”

Boken koster kr 50+ porto.

LPP Oslo medlemmer kan komme innom og hente deres gratis eksemplar.

Bestill på e-post
Grand-seminar 2016: Inger Hagen og Ellen Kobro
Grand-seminar 2016: Inger Hagen og Ellen Kobro

«Fra pårørendearbeid til pårørendesamarbeid» Nytt fra PIO-senteret v/ Inger Hagen og Ellen Kobro fra Helseetaten

Last ned
Grand-seminar 2016: Erik Tresse
Grand-seminar 2016: Erik Tresse

Lansering av NÆR - Mestringsbok for pårørende ved Erik Tresse, erfaringskonsulent

Last ned
Grand-seminar 2016: Geir Nyvoll
Grand-seminar 2016: Geir Nyvoll

Status for medisinfri behandling nasjonalt og regionalt ved Geir Nyvoll

Last ned
Grand-seminar 2016: Didrik Heggdal
Grand-seminar 2016: Didrik Heggdal

«Basal eksponeringsterapi: fra fokus på symptomer til mobilisering av pasientens ressurser» - Didrik Heggdal

Last ned
Grand-seminar 2016: Merete Morken Andersen
Grand-seminar 2016: Merete Morken Andersen

«Kunstnerne og galskapen. Ibsen, Skram og Munch som pårørende» ved Merete M. Andersen.

Last ned
Intro-kurs for pårørende.
Intro-kurs for pårørende.

v/Oddvar T.Faltin

Teamleder,kommunale helse og omsorgstjenester ved pasient og brukerombudet i Oslo og Akershus/ sosial-eldreombudet i Oslo.

Last ned
Intro-kurs for pårørende
Intro-kurs for pårørende

”Hvordan samhandle med helsevesenet?”

v/Tage Lien Regional kompetansetjeneste for au;sme, ADHD,Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Last ned
Intro-kurs for pårørende
Intro-kurs for pårørende

V/ Ragnhild Støkket, helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund.

Last ned
Intro-Kurs for pårørende.
Intro-Kurs for pårørende.

v/ Inger Hagen, daglig leder PIO-Pårørendesenteret i Oslo.

Last ned
Vergemålsloven av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Vergemålsloven av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vergemålsloven av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Last ned
Verktøykasse for pårørende
Verktøykasse for pårørende

Verktøykasse for pårørendesamarbeid i kommunene

Last nedBestill på e-post
N.K.S veiledningssenter for pårørende i Øst-Norge
N.K.S veiledningssenter for pårørende i Øst-Norge

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Øst-Norge ligger under N.K.S. Helsehus Akershus AS og eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus fylke.

Last nedBestill på e-post
Helhetlig modell for pårørendesamarbeid i FACT gamle Oslo-et samarbeidsprosjekt
Helhetlig modell for pårørendesamarbeid i FACT gamle Oslo-et samarbeidsprosjekt

Michael Jensen, Bydel Gamle Oslo

Ellen M. Richter Eriksen, PIO-senteret

Inger Hagen, PIO-senteret

Last nedBestill på e-post
Jubileumsbok: Om å ta pårørende på alvor - PIO-senteret 5 år
Jubileumsbok: Om å ta pårørende på alvor - PIO-senteret 5 år

PIO-senteret markerer sitt 5-års jubileum med boka «Om å ta pårørende på alvor».

Boken koster 100 kr + porto.

Bestill på e-post
Barn som pårørende (rundskriv)
Barn som pårørende (rundskriv)

Rundskrivet er ment som en veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende

Last nedBestill på e-post
Pårørendes rettigheter – En oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak
Pårørendes rettigheter – En oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak

Brosjyren gir en oversikt over pårørendes rettigheter og hvilke plikter helsepersonell har overfor pårørende av pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Last nedBestill på e-post
Pårørendes rettigheter – Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelpr
Pårørendes rettigheter – Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelpr

Brosjyren gir informasjon om rettighetene som pårørende til pasient med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. 

Last ned
LPPs pårørende publikasjons oversikt
LPPs pårørende publikasjons oversikt

Najonal oversikt over publikasjoner som nevner pårørende.

Last nedBestill på e-post
PIO-plakat
PIO-plakat

Plakat for PIO-Pårørendesenteret i Oslo.

Last nedBestill på e-post
Førstehjelp for pårørende i Oslo
Førstehjelp for pårørende i Oslo

Brosjyre for pårørende i Oslo

Last nedBestill på e-post
Personlig Ombud kort
Personlig Ombud kort

Informasjons kort om personlig ombud

Last nedBestill på e-post
Båndleggelse av arv
Båndleggelse av arv

Laget av advokat Kristin Kramås for pårørende

Last ned
Forslag til blod og urinprøver  ved psykiske problemer v/overlege dr.med Håvard Bentsen.
Forslag til blod og urinprøver ved psykiske problemer v/overlege dr.med Håvard Bentsen.

Forslag til blod og urinprøver  ved psykiske problemer.

Last ned