Logo - lenke til forsiden

For foreldre

Illustrasjonsfoto

Alvorlig sykdom, rusavhengighet eller funksjonsnedsettelse påvirker hele familien. Familielivet og hverdagen berøres og alle i familien har behov for informasjon og ivaretakelse – særlig barn!

«Generelt kan man si at barn og unge mestrer alvorlig sykdom bedre dersom de blir møtt med innsikt, omsorg og forståelse. De må få hjelp til å forstå hva som skjer, og oppleve at de er en del av fellesskapet.» (utdrag fra NÆR- mestringsbok for pårørende).

Gjennom PIO-senteret kan hele familien få informasjon, støtte og veiledning ved sykdom eller kriser og kunnskap til å kommunisere tydelig og godt med hverandre. Vi har også kjennskap til andre tilbud i Oslo og flere samarbeidspartnere som retter seg mot familier. Vi har oversikt over lovverk og rettigheter, også barn som pårørendes egne rettigheter.