Logo - lenke til forsiden

Personligt ombud Sverige

Personlig ombud – er opprinnelig en svensk modell. I Sverige har de over 300 personlig ombud idag.   Det er i Sverige gjort mye forskning og studier på effekten og resulatene av personlig ombuds rollen.  

Personlig ombud er en svensk modell som ble etablert i forbindelse med den svenske psykiatrireformen. Utgangspunktet var den svenske psykiatriutredningen slutbetänkande ”Välfärd och Valfrihet” (SOU 1992:73) som uttalte at alvorlig psykisk syke trengte støtte, omsorg og hjelp fra en rekke ulike organer for å kunne leve et bra og selvstendig liv ute i samfunnet, og til dette trengtes en samordnende funksjon, nemlig et personlig ombud.

Utredningen foreslo at alle alvorlig og langvarige psykisk syke skulle få rett til et personlig ombud, og det ble i 1995 startet et forsøksprosjekt med personlig ombud i 10 kommuner. Det internasjonale forbildet til modellen var ”case manager” fra USA og England, som går ut på å skreddersy hjelpen og støtten etter klientens behov, for at personer lettere skal håndtere sin funksjonsnedsettelse. Det unike med den svenske modellen er at PO jobber på oppdrag fra klienten, klienten er oppdragsgiver. Personlig ombud skal støtte sine klienter slik at de selv kan ta tak i sin egen situasjon, samt stille krav til myndigheter gjennom å melde fra om systemfeil og brister til egen ledergruppe der representanter fra ulike offentlige virksomheter skal sitte.

I mai 2000 besluttet den svenske regjering å gi statsbidrag til kommuner for å etablere permanente personlig ombuds ordninger, og i 2005 ble det laget en evalueringsrapport som viste en positiv utvikling i ombudets arbeid – virksomheten var samfunnsøkonomisk lønnsom, klientenes psykososiale situasjon var bedret, antall innleggelser hadde gått ned og klientene hadde blitt styrket.

Resultatet etter 10 år med personlig ombud i Sverige er at 250 av landets 290 kommuner har en slik ordning, og staten velger å øke støtten til ordningen ytterligere. I Sverige regner man ca 1 ombud:30 000 innbygger. Et ombud har fra 10-15 klienter og gjennomsnittelig oppfølgingstid er ett år. I Sverige har personlig ombud blitt den talspersonen, den tryggheten for psykisk syke som offentlige kontorer og helsevesen i Norge ikke alltid klarer å være.