Logo - lenke til forsiden
Personlig ombud Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm.

Kontakt personlig ombud

Personlig ombud er et tilbud til personer i Oslo over 18 år med en funksjonsnedsettelse grunnet  psykiske helse/rus  problemer og som er i behov av en støtteperson for å mestre og endre egen livssituasjon. Et personlig ombud arbeider på ditt oppdrag.

Hvem kan ta kontakt:

Deg selv,  pårørende og representanter fra helsetjenesten  eller andre, kan ta direkte kontakt med PIO-senteret på dine vegne. Det viktige er at du er interessert i personlig ombud, og uttrykker det som ditt eget ønske. Man trenger ingen henvisning og personlig ombud har taushetsplikt. Henvendelser blir vurdert ukentlig etter kapasitet og følgende prioriteringer: om man har omsorg for barn, alder, hvor mye det haster, om man bor sammen med pårørende eller der pårørende har omfattende omsorgsoppgaver, og hva slags hjelp og støtte man allerede har.

Pårørende foreldre til barn under 16 år som er i behov av støtte fra hjelpeapparatet grunnet funksjonsnedsettelse kan også ta kontakt med personlig ombud.

Personlig ombud er en mulighet, men ingen rettighet og personlig ombud kan derfor velge ikke å gå inn i visse saker.

Tilbudet er åpent for hele Oslo.

Du kan ta kontakt med personlig ombud per e-post, tlf 22 49 19 22, sms til  tlf 904 73 190 eller vi kan kontakte deg:

 

Vil du bli kontaktet av personlig ombud?

Fyll ut skjemaet nedenfor og klikk "Send". Felt merket med * må fylles ut.