Logo - lenke til forsiden

Personlig ombud

Her kan du lese mer om personlig ombud og bakgrunnen og erfaringer med opprettelsen av personlig ombud ved PIO-senteret. Personlig ombudsordningen ved PIO-senteret fylte 5 år i høst 2015, og i løpet av den perioden har vi støttet og hjulpet over 300 personer i forhold til ulike oppdrag. Ta kontakt, kanskje vi kan hjelpe deg!