Logo - lenke til forsiden

Pårørendesentere i Norge

Her finner du kontaktinformasjonen for de andre pårørendesentrene i Norge:

 

 


 

Stiftelsen Pårørendesenteret
Vaisenhusgata 39B, 4012 Stavanger
Tlf- 51 53 11 11
E-post: post@parorendesenteret.no
Hjemmeside: http://www.parorendesenteret.no/hjem
 

Pårørendesenteret i Sandefjord
Skiringssalveien 26,
3208 Sandefjord
Tlf-409 16 068.
Epost: post@sandefjord.kommune.no
Hjemmeside: http://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/Helse-og-omsorgstjenester/Larings--og-mestringssenteret/parorendesenteret/

Pårørendesenteret i Larvik
Helèn Norlin
Badeparken 10,
3255 Larvik
Telefon: 98 23 19 35
Epost: helen.norlin@larvik.kommune,no

Hjemmeside: http://larvik.kommune.no/Los-struktur/Emneord-a-a/Parorende-sentret/


Pårørendesenteret i Fredrikstad
Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16
1606 Fredrikstad
Telefon: 69 30 68 60, mobil: 45 87 80 38. 
E-post: maihaa@fredrikstad.kommune.no
Hjemmeside: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/ruspsykiatri/parorendesenter/

 

Helsenorge: Tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus

https://helsenorge.no/parorende/tilbud-for-parorende-innen-psykisk-helse-og-rus