Logo - lenke til forsiden

LPP Oslo

Verdighet, omsorg og løsninger

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, LPP er en landsomfattende organisasjon for pårørende til personer med psykiske lidelser. LPP skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud for alle psykisk syke og deres pårørende. LPP driver sin virksomhet basert på tre hovedpillarer: Verdighet, omsorg og løsninger. LPP Oslo er et lokallag av Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse.

Forløperen til LPP Oslo var Interesseforeningen for Pårørende i Psykisk Helsevern, IPPH, som ble stiftet i 1990. Men dette var ikke den egentlige begynnelsen på historien. Den ligger hos de mange pårørende som i årevis arbeidet både enkeltvis og sammen for at «deres» syke skulle få bedre behandling og levekår. Foreningen har videreført dette arbeidet gjennom PIO-senteret.

 

Styret:

Irtaza Hussain
Varamedlem
Jordstjerneveien 17c
1283 Oslo
Tlf.: 48607799
Send e-post

Tore Holtet
Styremedlem
Sørengkaia 73
0194 Oslo
Tlf.: 91655298
Send e-post

Helge Hjort
Styreleder
Nobels Gate 27A
0268 Oslo
Tlf.: 24 14 53 61
Send e-post

Anne Kristin Hegdal
Styremedlem
Bekkelagsveien 16C
1177 Oslo
Tlf.: 482 86 659
Send e-post

Stine Telneset
Styremedlem
Rådyrveien 4
1430 Ås
Tlf.: 917 31 839
Send e-post

Ingrid Matheussen
Styremedlem
Lillestrømveien 873
1912 Enebakk
Tlf.: 909 36 066
Send e-post

Gjertrud Skrøvseth
Varamedlem
Kampen Hageby 29
0655 Oslo
Tlf.: 905 77 314
Send e-post

 
Valgkomitéen:

Aasta Richter Eriksen
Myrveien 41
1397 Nesøya
Tlf.: 976 85 979
Send e-post

Siri Maria Hagen
Solveien 12
1458 Fjellstrand
Tlf.: 480 23 101
Send e-post

Siri Sandbu
Lillogata 5J
0484 Oslo
Tlf.: 970 11749
Send e-post