Logo - lenke til forsiden
Skrevet av Ellen Andersen, kommunikasjonsrådgiver i PIO-senteret

Historien til et menneske

Historien til et menneske: Petter Ludvig Steina. 

Det siste døgnet har nekrologen til Petter Ludvig Steina spredd seg i sosiale medier. Den er et flott minne om mennesket "bak rusmisbrukeren", og en sterk fortelling av hvordan de som kjente han ble berørt av han og hans vesen.
Vi mangler slike historier i samfunnets narrativer om rusmisbrukere. Noe vi ser gjennom engasjementet denne nekrologen har skapt, eller hvordan Petter Uteligger traff så mange av oss i 2015. 

Noe vi kan lære av Petters historie er hvordan pårørende, i dette tilfellet advokat Helge Skogseth Berg, kan skape et nytt bilde av mannen som strever med rusmisbruk og psykisk lidelse. Den viser verdien av å huske hvem denne personen er og en gang har vært i sitt fulle potensiale. Og i stunder av håpløshet og sykdom kan pårørende hjelpe både den som er syk og helsepersonell som er involvert i behandling til å fortelle historien om en person som den syke kanskje selv har glemt. I Pårørendesenteret i Oslo mener vi at dette kan gjøre forskjellen på en varm og personlig behandling av mennesker, og en samlebåndsbehandling av «enda et tilfelle». Vi jobber derfor for å øke pårørendesamarbeid i helsevesenet. Utgangspunktet er et felles mål for pårørende, helsepersonell og den som er syk- nemlig ønsket om en behandling som er til pasientens eller brukerens beste.

Uavhengig av om vi jobber i helsevesenet, er en nabo eller skynder oss over broa på Oslo S; vi kan møte mennesker med nysgjerrighet og åpenhet. Det er så mye mer ved et menneske enn det vi ser.