Logo - lenke til forsiden

Om oss

PIO-senteret er et lavterskeltilbud for alle pårørende i Oslo. Med pårørende mener vi deg som står nær en person som strever med alvorlig eller langvarig sykdom, uavhengig av om det er snakk om psykisk eller fysisk lidelse, eller rusmisbruk. Det kan også være deg som har mistanke om at en person du bryr deg om strever med overnevnte. Vi retter oss ikke bare mot pårørende familie og nettverk, men har og tilbud for deg som selv er syk eller jobber som helsepersonell.

For helsepersonell fungerer PIO-senteret som et kunnskapssenter for pårørendes erfaringer, og tilbyr kurs, verktøy og veiledning for helsepersonell i hvordan involvere og støtte pårørende. Vi jobber for å styrke familie-og nettverksperspektivet i helsetjenestene, og samspillet mellom ansatte og pårørende i omsorgsarbeidet. 

For deg som er pårørende har vi tilbud om konkret hjelp for hele familien - både til å mestre egen livssituasjon og til å finne de beste mulighetene for den som er syk. Vi tilbyr rådgivning, temamøter, kurs og samtalegrupper for alle pårørende i Oslo, som passer for enkeltpersoner, par og/eller familier. Samtidig drifter vi en rådgivningstelefon for pårørende som er åpen for hele landet. 

Vi jobber løsningsorientert og er opptatt av å ta utgangspunkt i den enkelte person eller families behov, og kan bidra med nyttig informasjon og personlig påfyll. Med unntak av noen kurs og arrangementer er alle tilbudene våre gratis og uten henvisning. De ansatte hos oss er fagpersoner med egen pårørendeerfaring.

Personlig ombud er en brukerstyrt ordning for personer over 18 år som har en funksjonsnedsettelse på grunn av psykiske helseutfordringer. Ordningen ble opprettet i PIO-senteret i 2010 på bakgrunn av pårørendes engasjement og etter modell fra Sverige. Vi jobber på den enkeltes oppdrag og uavhengig av offentlige myndigheter. Ombudene kan hjelpe hele familier, og avlaste pårørende.

I 2018 opprettet vi PIO-Ung, der barn, unge og foresatte kan få tilpasset informasjon og råd. Chatten "Noen på hjertet?" er spesielt for denne målgruppen. 

PIO-senteret drives av Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), og er LPPs lokallag i Oslo. LPP Oslo har eget styre og valgkomité, og har 1110 medlemmer pr. 31.12.2018. 
PIO-senteret ble opprettet i 2008 i partnerskap med Oslo kommune.