Logo - lenke til forsiden

Om oss

PIO-senteret drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo og ble opprettet i 2008 i partnerskap med Oslo kommune. I starten for pårørende til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer. Våre tilbud retter seg spesielt mot dette feltet, men vi tilbyr hjelp og rådgivning til alle pårørende.

PIO- senteret er et lavterskeltilbud for alle pårørende i Oslo, bemannet med fagpersoner og personer som selv har pårørendebakgrunn. Det er et nøytralt sted for pårørende. Vi jobber løsningsorientert og tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Vi gir støtte, informasjon og veiledning til enkeltpersoner og familier.
 

En av våre viktigste oppgaver er å tilby deg som er pårørende konkret hjelp – både til å mestre din egen livssituasjon og til å finne de beste mulighetene for den du er pårørende til. Vi inviterer deg til å bruke våre rådgivere, til å bli med på temamøter, kurs og samtalegrupper, og til å delta i våre ulike aktiviteter. Det vil gi deg både nyttig informasjon og personlig påfyll.