Logo - lenke til forsiden
MENY

Takk bare bra- et kurs i forebygging og mestring av depresjon.

Du kan få det bedre!

Kurset gir deg innsikt i metoder som går ut på å lære hvordan du kan endre dine negative tanker og følelser slik at du kan får det bedre.

Målgruppe for kurset
Kurset er for personer over 60 år som ikke har det så bra. Mange opplever ulike former for tap som for eksempel dårligere helse, miste venner eller familie etc.Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon.
Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor eller deprimert.
 
Om kurset
Du får opplæring i ulike mestringsmetoder som kan gjøre det lettere å takle
problemer som mange eldre sliter med. Det blir tatt opp ulike temaer som kan
hindre god livskvalitet. Kurset er ikke en samtalegruppe hvor personlige problemer diskuteres, men opplæring og hjelp til selvhjelp hvor målet er at du skal få en bedre hverdag. Kurset går over 10 uker, med en kursdag av 2 timer per uke. Evaluering har vist at kurset har god effekt ved depresjon og bedrer kursdeltakernes livskvalitet.
Kurset og kursboken er utarbeidet av professor dr. med. Odd Steffen Dalgard og
psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut Anne Nævra. Kursboken er revidert av
Anne Nævra i samarbeid med Senter for fagutvikling og forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo,

 

Les infoskriv her.

Les infoskriv 2 her.

Arrangør:

PIO-senteret

Hvor:

PIO-senteret, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo.

Når:

29.05.2019 klokken 13.00 - 15.00

Påmelding:

ole@piosenteret.no eller tlf 21 52 53 53.

OBLIGATORISK FORSAMTALE.

Kommende:

29.05.2019 klokken 13.00 - 15.00  
12.06.2019 klokken 13.00 - 15.00  
17.06.2019 klokken 13.00 - 15.00  
21.08.2019 klokken 13.00 - 15.00  
27.08.2019 klokken 13.00 - 15.00  

Mai
29

Takk bare bra- et kurs i forebygging og mestring av depresjon for pårørende. Takk bare bra- et kurs i forebygging og mestring av depresjon for pårørende.

Du kan få det bedre!

Kurset gir deg innsikt i metoder som går ut på å lære hvordan du kan endre dine negative tanker og følelser slik at du kan får det bedre.

Mai
29

Ekstra samtalegruppe for pårørende foreldre(FULLT) Ekstra samtalegruppe for pårørende foreldre(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Jun
3

Temakveld OUS: «Psykose og psykoserisiko hos barn og ungdom» Temakveld OUS: «Psykose og psykoserisiko hos barn og ungdom»

v/overlege Cecilie Sollihagen og psykologspesialist Jørn Bårdgard. v/TIPS Ung, BUP Oslo Syd .

Jun
5

Ekstra samtalegruppe for pårørende foreldre(FULLT) Ekstra samtalegruppe for pårørende foreldre(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Jun
12

Takk bare bra- et kurs i forebygging og mestring av depresjon for pårørende. Takk bare bra- et kurs i forebygging og mestring av depresjon for pårørende.

Du kan få det bedre!

Kurset gir deg innsikt i metoder som går ut på å lære hvordan du kan endre dine negative tanker og følelser slik at du kan får det bedre.

Jun
17

Takk bare bra- et kurs i forebygging og mestring av depresjon for pårørende. Takk bare bra- et kurs i forebygging og mestring av depresjon for pårørende.

Du kan få det bedre!

Kurset gir deg innsikt i metoder som går ut på å lære hvordan du kan endre dine negative tanker og følelser slik at du kan får det bedre.

Jun
18

Sommerfest for medlemmer av LPP Oslo/PIO-senteret og deres familie Sommerfest for medlemmer av LPP Oslo/PIO-senteret og deres familie

Velkommen til sommerfest for medlemmer av LPP Oslo/PIO-senteret og deres familier tirsdag 18.juni

Aug
21

Takk bare bra- et kurs i forebygging og mestring av depresjon for pårørende. Takk bare bra- et kurs i forebygging og mestring av depresjon for pårørende.

Du kan få det bedre!

Kurset gir deg innsikt i metoder som går ut på å lære hvordan du kan endre dine negative tanker og følelser slik at du kan får det bedre.

Del siden på e-post