Logo - lenke til forsiden
MENY

Årsmøte LPP Oslo

Velkommen til årsmøte i LPP Oslo

D A G S O R D E N
 • Godkjenne innkalling, medlemnienes stemmerett og valgbarhet i henhold til godkjent medlemsliste og dagsorden.
 • Velge møteleder, møtesekretær og protokollunderskrivere.
 • Behandle årsmelding for 2018.
 • Behandle og godkjenne regnskap og revisjonsberetning 2018.
 • Behandle og vedta budsjett og årspian 2019.
 • Innkomne forslag: Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende minst to uker før årsmøtet.
 • Valg — valgkomiteen legger fram sine forslag
  7.1 Styreleder
  7.2 Styremedlemmer
  7.3 Varamedlemmer i rekkefølge
  7.4 Revisor
 • Administrasjonens instilling til:
  7.5 Valgkomité.
 • Møtet avsluttes med sosialt samvær og bevertning.

Last ned innkallingen her.

Arrangør:

LPP Oslo.

Hvor:

PIO-senteret

Når:

26.03.2019 klokken 17.00 - 19.00

Påmelding:

post@piosenteret.no

Mar
26

Årsmøte LPP Oslo Årsmøte LPP Oslo

Velkommen til årsmøte i LPP Oslo

Mar
28

Temamøte: BET –  Pårørendeundervisning – Basal eksponeringsterapi. Temamøte: BET –  Pårørendeundervisning – Basal eksponeringsterapi.

Orientering om BET og utviklingstrender i psykisk helsevern.

Apr
1

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

STILLE TIME er gratis og åpen for medlemmer av LPP Oslo. Her er en mulighet for deg som har behov for å senke skuldrene og finne ro i hverdagen

Apr
8

Temakveld OUS: «Psykiske vansker hos ungdom og voksne med Asperger syndrom» Temakveld OUS: «Psykiske vansker hos ungdom og voksne med Asperger syndrom»

v/Trine Lise Bakken, forskningsleder Nasjonal kompetansetjeneste for psykiatri og utviklingshemning/ autisme.

Apr
15

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

STILLE TIME er gratis og åpen for medlemmer av LPP Oslo. Her er en mulighet for deg som har behov for å senke skuldrene og finne ro i hverdagen

Apr
24

Ekstra samtalegruppe for pårørende foreldre(FULLT) Ekstra samtalegruppe for pårørende foreldre(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Mai
6

Temakveld OUS: «Barn/ ungdom med spiseforstyrrelser. Familier som hjelper familier» Temakveld OUS: «Barn/ ungdom med spiseforstyrrelser. Familier som hjelper familier»

v/ Anne Lise Kvakland og Jeanette Skjønhaug. Begge er spesialsykepleiere og familieterapeuter, v/Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP). Tidligere pasient med pårørende deltar i undervisningen

Mai
8

Ekstra samtalegruppe for pårørende foreldre(FULLT) Ekstra samtalegruppe for pårørende foreldre(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Del siden på e-post