Logo - lenke til forsiden
MENY

Introkurs for pårørende - Pårørendes rettigheter og samspill med tjenesteapparatet

PIO - Pårørendesenteret i Oslo inviterer i samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), og Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus til introduksjonskurs for pårørende. Formålet med kurset er å gi deg kunnskap, informasjon og innsikt som kan være til nytte i rollen som pårørende, og er for alle uavhengig av diagnosen til den du er pårørende til. 

Kurset vil gi deg: 

  • Informasjon om PIO-senterets arbeid og tilbud til pårørende
  • Kunnskap om rettigheter
  • Trygghet til å søke om tjenester
  • Informasjon om klagemuligheter og de ulike aktørene på feltet
  • Råd om hvordan få til effektive klager og hensiktsmessig kommunikasjon

Program:

18.00 - 18.15: Innledning ved Inger Hagen
18.15 - 18.45: Rettigheter, Oddvar Faltin
18.45 - 19.00: Pause
19.00 - 19.30: (forts) Oddvar Faltin
19.30 - 19.45: Samspill og kommunikasjon, Truls Thirud
19.45 - 20.00: Pause
20.00 - 20.45: (forts) Truls Thirud

Avslutning med spørsmål og kommentarer.

Det blir rikelig med pauser og mulighet til å snakke med foredragsholdere underveis.

Lett servering.

Last ned invitasjon her.

Arrangør:

PIO-Pårørendesenteret i Oslo

Hvor:

Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret), Hammersborg torg 3, 0179 Oslo.

Når:

19.09.2018 klokken 18.00 - 21.00

Påmelding:

ole@piosenteret.no eller telefon 21 52 53 53. Bindende påmelding. 

Okt
22

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

De første to gangene (august og september) er det STILLE TIME med samme ramme og innhold som før. Dette, for at nye deltagere skal kunne komme inn i gruppen.
De 4 neste gangene (oktober og november) blir det STILLE TIME annen hver uke, med et tema knyttet til hver gang.I desember samles vi til siste STILLE TIME og avslutter med et uformelt samvær/evaluering.

Okt
24

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Okt
25

Temamøte: Basal eksponeringsterapi (BET) Temamøte: Basal eksponeringsterapi (BET)

Orientering om BET som medisinfritt tilbud og utviklingstrender i psykisk helsevern

Okt
29

Temamøte:  Endringer i pårørendes rettigheter Temamøte:  Endringer i pårørendes rettigheter

Her får du generell kunnskap om endringer i pårørendes rettigheter innen psykisk helse og rus, og spesifikt om forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse

Okt
30

Temamøte: «Arv og båndleggelse av arv»med advokat Kristin Kramås. Temamøte: «Arv og båndleggelse av arv»med advokat Kristin Kramås.

Bakgrunnen for temamøtet er at PIO-senteret med jevne mellomrom får henvendelser fra bekymrede pårørende til alvorlig psykisk syke som undres over hvordan de kan ordne med arv når de faller fra.

Okt
31

Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende

Velkommen til mestringskurs for personer med en bipolar lidelse og deres pårørende. 

Okt
31

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Nov
1

Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende

Velkommen til mestringskurs for personer med en bipolar lidelse og deres pårørende. 

Del siden på e-post