Logo - lenke til forsiden
MENY

Hvordan kan hverdagen for deg som pårørende bli bedre?

Helseetaten i samarbeid med PIO-senteret vil gjerne invitere deg til en workshop for å gi innspill til hva som skal til for å føle økt trygghet og mestring som pårørende og den du er pårørende til. Les mer om workshopen litt lenger ned.

Bakgrunn for prosjektet

I prosjektet «Trygghet, mestring og aktivitet» ønsker Helseetaten å finne ut av hva som trengs for at flere av de som mottar helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune skal kjenne seg trygge, mestre sitt eget liv og være aktive. Vi samler derfor nå inn informasjon hos brukere, pårørende og ansatte i tjenesten, så vi bedre kan forstå deres behov. Etter å ha samlet disse behovene vil Helseetaten gjøre et arbeid for å se hvordan man kan ta i bruk teknologi for å dekke noen av disse.

Om workshopen

Vi ønsker å få innsikt fra deg som pårørende, så vi bedre kan forstå hva som er viktig og hva som kan oppleves som utfordrende i deres livssituasjon. Vi vil derfor jobbe sammen i en (2 timers) workshop, der vi møtes for å dele erfaringer og finne frem til konkrete behov vi kan ta med oss videre.

Arbeidet i workshopen er uforpliktende for deltagerne, men resultatet her blir et viktig grunnlag for Helseetatens arbeid.

Kan du delta?

Det vil bli servert litt enkel mat fra 17.00-17.30

Les kursinvitasjonen her.

Arrangør:

PIO-Pårørendesenteret i Oslo/Helseetaten Oslo kommune

Hvor:

PIO-Pårørendesenteret i Oslo/Helseetaten Oslo kommune.

Når:

26.02.2018 klokken 17.00 - 19.00

Påmelding:

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/arrangement/Arrangementer.aspx?ArrangementType=f874c3cd-3b11-4ce4-9f6b-1b956c3a6148&ArrKode=01

Okt
22

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

De første to gangene (august og september) er det STILLE TIME med samme ramme og innhold som før. Dette, for at nye deltagere skal kunne komme inn i gruppen.
De 4 neste gangene (oktober og november) blir det STILLE TIME annen hver uke, med et tema knyttet til hver gang.I desember samles vi til siste STILLE TIME og avslutter med et uformelt samvær/evaluering.

Okt
24

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Okt
25

Temamøte: Basal eksponeringsterapi (BET) Temamøte: Basal eksponeringsterapi (BET)

Orientering om BET som medisinfritt tilbud og utviklingstrender i psykisk helsevern

Okt
29

Temamøte:  Endringer i pårørendes rettigheter Temamøte:  Endringer i pårørendes rettigheter

Her får du generell kunnskap om endringer i pårørendes rettigheter innen psykisk helse og rus, og spesifikt om forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse

Okt
30

Temamøte: «Arv og båndleggelse av arv»med advokat Kristin Kramås. Temamøte: «Arv og båndleggelse av arv»med advokat Kristin Kramås.

Bakgrunnen for temamøtet er at PIO-senteret med jevne mellomrom får henvendelser fra bekymrede pårørende til alvorlig psykisk syke som undres over hvordan de kan ordne med arv når de faller fra.

Okt
31

Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende

Velkommen til mestringskurs for personer med en bipolar lidelse og deres pårørende. 

Okt
31

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Nov
1

Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende

Velkommen til mestringskurs for personer med en bipolar lidelse og deres pårørende. 

Del siden på e-post