Logo - lenke til forsiden
MENY

Velkommen til et informasjonsmøte om «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser»

- Et prosjekt i Helseetaten, Oslo kommune

Helseetaten med prosjektet «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklings-forstyrrelser» vil i samarbeid med PIO-senteret invitere til et informasjonsmøte for å fortelle om prosjektet og ta imot innspill fra pårørende.

Om prosjektet:

Prosjektet ble igangsatt på bakgrunn av at det ble avdekket behov for kompetansetiltak om barn og unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, rettet mot bydelene og andre relevante aktører. Målet med prosjektet er bedre tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling for å sikre sømløse og tilrettelagte tjenester for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Prosjektet er todelt.

Den ene delen av prosjektet er kompetanseprogrammet «Hvorfor blir mor så sinna?» som tilbys ansatte innen i bydelene, skolesektor, NAV og spesialisthelsetjenesten. En sentral del av programmet er å skape felles forståelse av kontekst og virkelighet gjennom dialog og gruppelæringsprosesser, der personer med erfaring og ansatte i tjenestene opptrer som likeverdige parter. Kompetanseprogrammet holder bl.a. fagdager for bydelene.

Den andre del av prosjektet, omhandler utvikling av nye tjenester. Det piloteres nå to forskjellige tiltak med ulike samarbeidspartnere, for å fremskaffe kunnskap og erfaring knyttet til tjenesteutvikling:

Foreldregrupper i samarbeid med PIO-senteret og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Psykoedukasjon i grupper for unge med Asperger i samarbeid med LMS Ullevål, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Målgruppe:

I prosjektet avgrenses målgruppen til barn og unge innenfor det kognitive normalfelt, og med tilstander som:

                •Autisme (Asperger syndrom)

                •Tourettes syndrom

                •Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD)

 

Kontaktperson kompetanseprogrammet:

Hanne Kolterud Skiaker, Helseetaten, Oslo kommune hanne.skiaker@hel.oslo.kommune.no

 

Last ned invitasjonen til informasjonsmøtet.

Arrangør:

PIO-Pårørendesenteret i Oslo/ Helseetaten, Oslo kommune.

Hvor:

PIO-senteret, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo.

Når:

27.02.2018 klokken 16.30 - 18.00

Påmelding:

Ellen@piosenteret.no

Jan
21

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

STILLE TIME er gratis og åpen for medlemmer av LPP Oslo. Her er en mulighet for deg som har behov for å senke skuldrene og finne ro i hverdagen

Jan
23

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Jan
26

“Det lyser i mørket” - Midtvintersfest for hele familien “Det lyser i mørket” - Midtvintersfest for hele familien

Vi inviterer hele familien til en lysende fest. Dette blir en dag små og store sent vil glemme. 

 

Jan
30

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Feb
4

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

STILLE TIME er gratis og åpen for medlemmer av LPP Oslo. Her er en mulighet for deg som har behov for å senke skuldrene og finne ro i hverdagen

Feb
6

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Feb
11

Temakveld OUS: «Frikjent for straff – dømt til behandling» Temakveld OUS: «Frikjent for straff – dømt til behandling»

«Frikjent for straff – dømt til behandling»

Fra Nasjonal koordineringsenhet (NK) kommer: Spesialkonsulent Sara Christine Westrum Leiddal, medlem av fagrådet, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og leder Marte Pihlstrøm Strømsnes.

Feb
18

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

STILLE TIME er gratis og åpen for medlemmer av LPP Oslo. Her er en mulighet for deg som har behov for å senke skuldrene og finne ro i hverdagen

Del siden på e-post