Logo - lenke til forsiden
MENY

Velkommen til et informasjonsmøte om «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser»

- Et prosjekt i Helseetaten, Oslo kommune

Helseetaten med prosjektet «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklings-forstyrrelser» vil i samarbeid med PIO-senteret invitere til et informasjonsmøte for å fortelle om prosjektet og ta imot innspill fra pårørende.

Om prosjektet:

Prosjektet ble igangsatt på bakgrunn av at det ble avdekket behov for kompetansetiltak om barn og unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, rettet mot bydelene og andre relevante aktører. Målet med prosjektet er bedre tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling for å sikre sømløse og tilrettelagte tjenester for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Prosjektet er todelt.

Den ene delen av prosjektet er kompetanseprogrammet «Hvorfor blir mor så sinna?» som tilbys ansatte innen i bydelene, skolesektor, NAV og spesialisthelsetjenesten. En sentral del av programmet er å skape felles forståelse av kontekst og virkelighet gjennom dialog og gruppelæringsprosesser, der personer med erfaring og ansatte i tjenestene opptrer som likeverdige parter. Kompetanseprogrammet holder bl.a. fagdager for bydelene.

Den andre del av prosjektet, omhandler utvikling av nye tjenester. Det piloteres nå to forskjellige tiltak med ulike samarbeidspartnere, for å fremskaffe kunnskap og erfaring knyttet til tjenesteutvikling:

Foreldregrupper i samarbeid med PIO-senteret og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Psykoedukasjon i grupper for unge med Asperger i samarbeid med LMS Ullevål, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Målgruppe:

I prosjektet avgrenses målgruppen til barn og unge innenfor det kognitive normalfelt, og med tilstander som:

                •Autisme (Asperger syndrom)

                •Tourettes syndrom

                •Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD)

 

Kontaktperson kompetanseprogrammet:

Hanne Kolterud Skiaker, Helseetaten, Oslo kommune hanne.skiaker@hel.oslo.kommune.no

 

Last ned invitasjonen til informasjonsmøtet.

Arrangør:

PIO-Pårørendesenteret i Oslo/ Helseetaten, Oslo kommune.

Hvor:

PIO-senteret, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo.

Når:

27.02.2018 klokken 16.30 - 18.00

Påmelding:

Ellen@piosenteret.no

Okt
22

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

De første to gangene (august og september) er det STILLE TIME med samme ramme og innhold som før. Dette, for at nye deltagere skal kunne komme inn i gruppen.
De 4 neste gangene (oktober og november) blir det STILLE TIME annen hver uke, med et tema knyttet til hver gang.I desember samles vi til siste STILLE TIME og avslutter med et uformelt samvær/evaluering.

Okt
24

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Okt
25

Temamøte: Basal eksponeringsterapi (BET) Temamøte: Basal eksponeringsterapi (BET)

Orientering om BET som medisinfritt tilbud og utviklingstrender i psykisk helsevern

Okt
29

Temamøte:  Endringer i pårørendes rettigheter Temamøte:  Endringer i pårørendes rettigheter

Her får du generell kunnskap om endringer i pårørendes rettigheter innen psykisk helse og rus, og spesifikt om forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse

Okt
30

Temamøte: «Arv og båndleggelse av arv»med advokat Kristin Kramås. Temamøte: «Arv og båndleggelse av arv»med advokat Kristin Kramås.

Bakgrunnen for temamøtet er at PIO-senteret med jevne mellomrom får henvendelser fra bekymrede pårørende til alvorlig psykisk syke som undres over hvordan de kan ordne med arv når de faller fra.

Okt
31

Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende

Velkommen til mestringskurs for personer med en bipolar lidelse og deres pårørende. 

Okt
31

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Nov
1

Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende Mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende

Velkommen til mestringskurs for personer med en bipolar lidelse og deres pårørende. 

Del siden på e-post