Logo - lenke til forsiden
MENY

Velkommen til et informasjonsmøte om «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser»

- Et prosjekt i Helseetaten, Oslo kommune

Helseetaten med prosjektet «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklings-forstyrrelser» vil i samarbeid med PIO-senteret invitere til et informasjonsmøte for å fortelle om prosjektet og ta imot innspill fra pårørende.

Om prosjektet:

Prosjektet ble igangsatt på bakgrunn av at det ble avdekket behov for kompetansetiltak om barn og unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, rettet mot bydelene og andre relevante aktører. Målet med prosjektet er bedre tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling for å sikre sømløse og tilrettelagte tjenester for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Prosjektet er todelt.

Den ene delen av prosjektet er kompetanseprogrammet «Hvorfor blir mor så sinna?» som tilbys ansatte innen i bydelene, skolesektor, NAV og spesialisthelsetjenesten. En sentral del av programmet er å skape felles forståelse av kontekst og virkelighet gjennom dialog og gruppelæringsprosesser, der personer med erfaring og ansatte i tjenestene opptrer som likeverdige parter. Kompetanseprogrammet holder bl.a. fagdager for bydelene.

Den andre del av prosjektet, omhandler utvikling av nye tjenester. Det piloteres nå to forskjellige tiltak med ulike samarbeidspartnere, for å fremskaffe kunnskap og erfaring knyttet til tjenesteutvikling:

Foreldregrupper i samarbeid med PIO-senteret og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Psykoedukasjon i grupper for unge med Asperger i samarbeid med LMS Ullevål, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Målgruppe:

I prosjektet avgrenses målgruppen til barn og unge innenfor det kognitive normalfelt, og med tilstander som:

                •Autisme (Asperger syndrom)

                •Tourettes syndrom

                •Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD)

 

Kontaktperson kompetanseprogrammet:

Hanne Kolterud Skiaker, Helseetaten, Oslo kommune hanne.skiaker@hel.oslo.kommune.no

 

Last ned invitasjonen til informasjonsmøtet.

Arrangør:

PIO-Pårørendesenteret i Oslo/ Helseetaten, Oslo kommune.

Hvor:

PIO-senteret, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo.

Når:

27.02.2018 klokken 16.30 - 18.00

Påmelding:

Ellen@piosenteret.no

Mai
28

STILLE TIME - tilbud om enkel, ledet meditasjon. STILLE TIME - tilbud om enkel, ledet meditasjon.

For hvem: Også i vår er dette tilbudet gratis og åpent for alle pårørende som er tilsluttet PIO. Her er en mulighet for deg som har behov for å senke skuldrene og finne ro i hverdagen. Du behøver ikke å ha erfaring med meditasjon fra før – men hvis du har meditert tidligere kan en stille ettermiddagstime gi støtte til å fortsette på egenhånd. Uansett, meditasjon er alltid noe vi gjør for første gang.

Mai
29

Takk bare bra- et kurs i depresjonsmestring for pårørende over 60.(FULLT) Takk bare bra- et kurs i depresjonsmestring for pårørende  over 60.(FULLT)

Om kurset Kurset er for personer over 60 år som ikke har det så bra. Mange opplever ulike former for tap som for eksempel dårligere helse, miste venner eller familie etc. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor eller deprimert.

Mai
29

Skriveverksted for pårørende. Skriveverksted for pårørende.

Et sted for kreativitet, nye tanker og utvikling av evnen til å uttrykke seg. Forskning har vist at 20 minutters skriving gir en positiv effekt for hjernen, sjelen og humøret.

Mai
29

Samtalegruppe for pårørende - søsken og voksne barn (FULLT) Samtalegruppe for pårørende - søsken og voksne barn (FULLT)

Har du vokst opp i en familie med psykisk lidelse, rusproblemer eller andre diagnoser og ønsker å møte andre i liknende situasjon, dele erfaringer og få mer kunnskap og rådgivning? Da kan du delta i PIO-senterets samtalegruppe for pårørende voksne barn og søsken.

Jun
4

Temakveld OUS: Hvordan forstå og hjelpe mennesker med traumer etter seksuelle overgrep. Temakveld OUS: Hvordan forstå og hjelpe mennesker med traumer etter seksuelle overgrep.

v/ Anders Hjort. Psykolog v/ Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS

Jun
5

Takk bare bra- et kurs i depresjonsmestring for pårørende over 60.(FULLT) Takk bare bra- et kurs i depresjonsmestring for pårørende  over 60.(FULLT)

Om kurset Kurset er for personer over 60 år som ikke har det så bra. Mange opplever ulike former for tap som for eksempel dårligere helse, miste venner eller familie etc. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor eller deprimert.

Jun
5

Skriveverksted for pårørende. Skriveverksted for pårørende.

Et sted for kreativitet, nye tanker og utvikling av evnen til å uttrykke seg. Forskning har vist at 20 minutters skriving gir en positiv effekt for hjernen, sjelen og humøret.

Jun
5

Samtalegruppe for pårørende - søsken og voksne barn (FULLT) Samtalegruppe for pårørende - søsken og voksne barn (FULLT)

Har du vokst opp i en familie med psykisk lidelse, rusproblemer eller andre diagnoser og ønsker å møte andre i liknende situasjon, dele erfaringer og få mer kunnskap og rådgivning? Da kan du delta i PIO-senterets samtalegruppe for pårørende voksne barn og søsken.

Del siden på e-post