Logo - lenke til forsiden
MENY

Velkommen til et informasjonsmøte om «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser»

- Et prosjekt i Helseetaten, Oslo kommune

Helseetaten med prosjektet «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklings-forstyrrelser» vil i samarbeid med PIO-senteret invitere til et informasjonsmøte for å fortelle om prosjektet og ta imot innspill fra pårørende.

Om prosjektet:

Prosjektet ble igangsatt på bakgrunn av at det ble avdekket behov for kompetansetiltak om barn og unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, rettet mot bydelene og andre relevante aktører. Målet med prosjektet er bedre tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling for å sikre sømløse og tilrettelagte tjenester for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Prosjektet er todelt.

Den ene delen av prosjektet er kompetanseprogrammet «Hvorfor blir mor så sinna?» som tilbys ansatte innen i bydelene, skolesektor, NAV og spesialisthelsetjenesten. En sentral del av programmet er å skape felles forståelse av kontekst og virkelighet gjennom dialog og gruppelæringsprosesser, der personer med erfaring og ansatte i tjenestene opptrer som likeverdige parter. Kompetanseprogrammet holder bl.a. fagdager for bydelene.

Den andre del av prosjektet, omhandler utvikling av nye tjenester. Det piloteres nå to forskjellige tiltak med ulike samarbeidspartnere, for å fremskaffe kunnskap og erfaring knyttet til tjenesteutvikling:

Foreldregrupper i samarbeid med PIO-senteret og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Psykoedukasjon i grupper for unge med Asperger i samarbeid med LMS Ullevål, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Målgruppe:

I prosjektet avgrenses målgruppen til barn og unge innenfor det kognitive normalfelt, og med tilstander som:

                •Autisme (Asperger syndrom)

                •Tourettes syndrom

                •Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD)

 

Kontaktperson kompetanseprogrammet:

Hanne Kolterud Skiaker, Helseetaten, Oslo kommune hanne.skiaker@hel.oslo.kommune.no

 

Last ned invitasjonen til informasjonsmøtet.

Arrangør:

PIO-Pårørendesenteret i Oslo/ Helseetaten, Oslo kommune.

Hvor:

PIO-senteret, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo.

Når:

27.02.2018 klokken 16.30 - 18.00

Påmelding:

Ellen@piosenteret.no

Feb
21

Latteryoga og klassisk yoga for pårørende i et og samme kurs!! Latteryoga og klassisk yoga for pårørende  i et og samme kurs!!

Etter ønske fra tidligere deltakere har vi kurs med både latteryoga og klassisk yoga. Nå med litt lenger tid til klassisk yoga for blant annet å ha mer tid til en lenger avspenning.

Feb
22

Kurs i Mindfulness-basert Stressmestring (MBSR) for pårørende.(FULLT) Kurs i Mindfulness-basert Stressmestring (MBSR) for pårørende.(FULLT)

Dette er den norske utgaven av det opprinnelige 8 - ukers kurset i Mindfulness som ble utviklet av Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts Medical Center i USA i 1979. Mindfulness-baserte teknikker styrker evnen til å håndtere fysisk, psykisk og mentalt stress og bidrar til økt livskvalitet.

Feb
26

Hvordan kan hverdagen for deg som pårørende bli bedre? Hvordan kan hverdagen for deg som pårørende bli bedre?

Helseetaten i samarbeid med PIO-senteret vil gjerne invitere deg til en workshop for å gi innspill til hva som skal til for å føle økt trygghet og mestring som pårørende og den du er pårørende til. Les mer om workshopen litt lenger ned.

Feb
27

Velkommen til et informasjonsmøte om «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser» Velkommen til et informasjonsmøte om «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser»

- Et prosjekt i Helseetaten, Oslo kommune

Helseetaten med prosjektet «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklings-forstyrrelser» vil i samarbeid med PIO-senteret invitere til et informasjonsmøte for å fortelle om prosjektet og ta imot innspill fra pårørende.

Feb
28

Latteryoga og klassisk yoga for pårørende i et og samme kurs!! Latteryoga og klassisk yoga for pårørende  i et og samme kurs!!

Etter ønske fra tidligere deltakere har vi kurs med både latteryoga og klassisk yoga. Nå med litt lenger tid til klassisk yoga for blant annet å ha mer tid til en lenger avspenning.

Mar
1

Kurs i Mindfulness-basert Stressmestring (MBSR) for pårørende.(FULLT) Kurs i Mindfulness-basert Stressmestring (MBSR) for pårørende.(FULLT)

Dette er den norske utgaven av det opprinnelige 8 - ukers kurset i Mindfulness som ble utviklet av Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts Medical Center i USA i 1979. Mindfulness-baserte teknikker styrker evnen til å håndtere fysisk, psykisk og mentalt stress og bidrar til økt livskvalitet.

Mar
5

Temakveld OUS: Behandling av tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) hos barn og unge Temakveld OUS: Behandling av tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) hos barn og unge

v/ Sara Mauseth, spesialist i klinisk pedagogikk v/ BUP Oslo Nord og Hilde Ystrøm, psykologspesialist v/BUP Oslo Syd.

Mar
6

Samtalegruppe for foreldre til barn med autisme, Tourettes syndrom, ADHD(FULLT) Samtalegruppe for foreldre til barn med autisme, Tourettes syndrom, ADHD(FULLT)

PIO – senteret tilbyr nå ny samtalegruppe for foreldre til barn opptil 14 år med nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse i samarbeid med helseetaten, Oslo kommune og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Helse Sør- Øst, Oslo universitetssykehus.

Del siden på e-post