Logo - lenke til forsiden
MENY

Velkommen til et informasjonsmøte om «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser»

- Et prosjekt i Helseetaten, Oslo kommune

Helseetaten med prosjektet «Oppfølging av barn og unge med nevroutviklings-forstyrrelser» vil i samarbeid med PIO-senteret invitere til et informasjonsmøte for å fortelle om prosjektet og ta imot innspill fra pårørende.

Om prosjektet:

Prosjektet ble igangsatt på bakgrunn av at det ble avdekket behov for kompetansetiltak om barn og unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, rettet mot bydelene og andre relevante aktører. Målet med prosjektet er bedre tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling for å sikre sømløse og tilrettelagte tjenester for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Prosjektet er todelt.

Den ene delen av prosjektet er kompetanseprogrammet «Hvorfor blir mor så sinna?» som tilbys ansatte innen i bydelene, skolesektor, NAV og spesialisthelsetjenesten. En sentral del av programmet er å skape felles forståelse av kontekst og virkelighet gjennom dialog og gruppelæringsprosesser, der personer med erfaring og ansatte i tjenestene opptrer som likeverdige parter. Kompetanseprogrammet holder bl.a. fagdager for bydelene.

Den andre del av prosjektet, omhandler utvikling av nye tjenester. Det piloteres nå to forskjellige tiltak med ulike samarbeidspartnere, for å fremskaffe kunnskap og erfaring knyttet til tjenesteutvikling:

Foreldregrupper i samarbeid med PIO-senteret og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Psykoedukasjon i grupper for unge med Asperger i samarbeid med LMS Ullevål, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette

Målgruppe:

I prosjektet avgrenses målgruppen til barn og unge innenfor det kognitive normalfelt, og med tilstander som:

                •Autisme (Asperger syndrom)

                •Tourettes syndrom

                •Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD)

 

Kontaktperson kompetanseprogrammet:

Hanne Kolterud Skiaker, Helseetaten, Oslo kommune hanne.skiaker@hel.oslo.kommune.no

 

Last ned invitasjonen til informasjonsmøtet.

Arrangør:

PIO-Pårørendesenteret i Oslo/ Helseetaten, Oslo kommune.

Hvor:

PIO-senteret, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo.

Når:

27.02.2018 klokken 16.30 - 18.00

Påmelding:

Ellen@piosenteret.no

Aug
21

Latteryoga og klassisk yoga for pårørende i et og samme kurs!! Latteryoga og klassisk yoga for pårørende  i et og samme kurs!!

Etter ønske fra tidligere deltakere har vi kurs med både latteryoga og klassisk yoga. Nå med litt lenger tid til klassisk yoga for blant annet å ha mer tid til en lenger avspenning etter latteryoga og klassisk yoga.

Aug
27

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

De første to gangene (august og september) er det STILLE TIME med samme ramme og innhold som før. Dette, for at nye deltagere skal kunne komme inn i gruppen.
De 4 neste gangene (oktober og november) blir det STILLE TIME annen hver uke, med et tema knyttet til hver gang.I desember samles vi til siste STILLE TIME og avslutter med et uformelt samvær/evaluering.

Aug
28

Latteryoga og klassisk yoga for pårørende i et og samme kurs!! Latteryoga og klassisk yoga for pårørende  i et og samme kurs!!

Etter ønske fra tidligere deltakere har vi kurs med både latteryoga og klassisk yoga. Nå med litt lenger tid til klassisk yoga for blant annet å ha mer tid til en lenger avspenning etter latteryoga og klassisk yoga.

Sep
4

Temakveld: Vergemålsparagrafen med fylkesmannen i Oslo og Akershus Temakveld: Vergemålsparagrafen med fylkesmannen i Oslo og Akershus

«Vergemål og vergemålsordningen» med rådgiver Ingeborg Lunde, rådgiver fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Sep
10

Temakveld OUS: «DBT behandling av barn- og ungdom som skader seg selv» Temakveld OUS: «DBT behandling av barn- og ungdom som skader seg selv»

v/ Grete Sundal, psykolog, leder av DBT teamet og DBT terapeut v/ BUP Oslo Nord og Anne Brager Larsen, psykologspesialist og DBT terapeut.

Sep
11

Latteryoga og klassisk yoga for pårørende i et og samme kurs!! Latteryoga og klassisk yoga for pårørende  i et og samme kurs!!

Etter ønske fra tidligere deltakere har vi kurs med både latteryoga og klassisk yoga. Nå med litt lenger tid til klassisk yoga for blant annet å ha mer tid til en lenger avspenning etter latteryoga og klassisk yoga.

Sep
18

Latteryoga og klassisk yoga for pårørende i et og samme kurs!! Latteryoga og klassisk yoga for pårørende  i et og samme kurs!!

Etter ønske fra tidligere deltakere har vi kurs med både latteryoga og klassisk yoga. Nå med litt lenger tid til klassisk yoga for blant annet å ha mer tid til en lenger avspenning etter latteryoga og klassisk yoga.

Sep
24

STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud. STILLE TIME – enkel ledet meditasjon – utvidet tilbud.

De første to gangene (august og september) er det STILLE TIME med samme ramme og innhold som før. Dette, for at nye deltagere skal kunne komme inn i gruppen.
De 4 neste gangene (oktober og november) blir det STILLE TIME annen hver uke, med et tema knyttet til hver gang.I desember samles vi til siste STILLE TIME og avslutter med et uformelt samvær/evaluering.

Del siden på e-post