Logo - lenke til forsiden
MENY

Samtalegruppe for foreldre til barn med autisme, Tourettes syndrom, ADHD

Når et barn har nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser vil det ofte påvirke hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut i fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, og hvilke rettigheter man har.

Dette og mange andre spørsmål og utfordringer som foreldre opplever, er temaer som tas opp i gruppen. Temaene styres av de behovene gruppedeltagerne har, og gjennomføres i en kombinasjon av samtaler, refleksjoner, deling av egne erfaringer, og undervisning i kommunikasjon og samhandling i familien. Gruppen er et sted å møtes, drøfte ulike problemstillinger og få strategier og verktøy, og den informasjon som du trenger. 

Antall gruppedeltakere er 8, og tilbudet er aktuelt for alle foreldre uansett livssituasjon, dvs enslige, skilte, par m.m. Hvis en forelder ikke har avlastning, er det mulig å ta med barna som da vil bli ivaretatt i PIO-senteret. Gruppene går over 6 ganger av 1,5 time. Alle deltakere vil bli innkalt til en forsamtale.

Gruppen vil bli ledet av to gruppeledere fra PIO-senteret som har solid og lang erfaring med samtalegrupper og pårørendearbeid, og en fagperson fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Sør- Øst.

Samtalegruppen er en pilot underlagt prosjektet «kompetanseprogram om barn og unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser», Helseetaten, Oslo kommune. Gruppen arrangeres i regi av PIO-pårørendesenteret i Oslo og i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Sør- Øst, Oslo universitetssykehus.

Karin Kjønnøy har faglig  bakgrunn fra Universitetssykehus (OUS), erfaring fra å lede psykoedukative flerfamiliegrupper og kognitiv terapi. Karin er nå ansatt i PIO-senteret der hun gir individuell og familierådgivning.

Hanne Storvik har erfaring fra Søndre Oslo DPS, psykoedukative flerfamiliegrupper og kognitiv terapi og gir indviduell og familierådgivning i PIO-senteret en dag i uken.

Ulla Irene Hansen, fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Sør- Øst, Oslo universitetssykehus vil være co-gruppeleder.

Hvem omfattes?

Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelse er en fellesbetegnelse. I prosjektet avgrenser vi målgruppen til barn og unge innenfor det kognitive normalfelt, og med tilstander som:

•Autisme (Asperger syndrom)

•Tourettes syndrom

•Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD)

Les invitasjonen her

Hvor:

PIO-senteret, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo

Når:

17.10.2017 klokken 16.30 - 18.00

Påmelding:

Ole@piosenteret.no

Kommende:

17.10.2017 klokken 16.30 - 18.00  
24.10.2017 klokken 16.30 - 18.00  
31.10.2017 klokken 16.30 - 18.00  
07.11.2017 klokken 16.30 - 18.00  
14.11.2017 klokken 16.30 - 18.00  
21.11.2017 klokken 16.30 - 18.00  

Sep
25

STILLE TIME - tilbud om enkel, ledet meditasjon. STILLE TIME - tilbud om enkel, ledet meditasjon.

For hvem: Også i høst er dette tilbudet gratis og åpent for alle pårørende som er tilsluttet PIO. Her er en mulighet for deg som har behov for å senke skuldrene og finne ro i hverdagen. Du behøver ikke å ha erfaring med meditasjon fra før – men hvis du har meditert tidligere kan en stille ettermiddagstime gi støtte til å fortsette på egenhånd. Uansett, meditasjon er alltid noe vi gjør for første gang.

Sep
27

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Sep
28

Livsstyrketrening for pårørende. (FULLT) Livsstyrketrening for pårørende. (FULLT)

Oppmerksomt nærvær og mestringsfremmede kommunikasjon. Vil du lære mer om å håndtere stress i din hverdag? Hvordan oppnå økt bevissthet på egne ressurser og muligheter?

Okt
3

Samtalegruppe for pårørende søsken og voksne barn.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende søsken og voksne barn.(FULLT)

Har du vokst opp i en familie med psykisk lidelse, rusproblemer eller andre diagnoser og ønsker å møte andre i liknende situasjon, dele erfaringer og få mer kunnskap og rådgivning? Da kan du delta i PIO-senterets samtalegruppe for pårørende voksne barn og søsken.

Okt
3

Latteryoga og klassisk yoga for pårørende i et og samme kurs!! Latteryoga og klassisk yoga for pårørende  i et og samme kurs!!

Etter ønske fra tidligere deltakere har vi kurs med både latteryoga og klassisk yoga. Nå med litt lenger tid til klassisk yoga for blant annet å ha mer tid til en lenger avspenning.

Okt
4

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring. Familier vil oppleve dette både likt og ulikt ut fra hvilke utfordringer det handler om, hvilken hjelp som tilbys, hvordan prognosene er for behandling, rettigheter en kan ha i en slik situasjon, og hvor lenge situasjonen har vedvart.

Okt
9

Temakveld OUS: Utfordringer ved utviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme og Tourettes syndrom. Temakveld OUS: Utfordringer ved utviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme og Tourettes syndrom.

Utfordringer ved utviklingsforstyrrelser som ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom v/ rådgiver Ulla Hansen og Bodil Sjømæling fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi v/Helse Sør Øst.Suksess med ADHD - fordeler og fordeler med ADHD v/ Thomas Idem, fylkesleder ADHD Norge Oslo

Okt
10

Latteryoga og klassisk yoga for pårørende i et og samme kurs!! Latteryoga og klassisk yoga for pårørende  i et og samme kurs!!

Etter ønske fra tidligere deltakere har vi kurs med både latteryoga og klassisk yoga. Nå med litt lenger tid til klassisk yoga for blant annet å ha mer tid til en lenger avspenning.

Del siden på e-post