Logo - lenke til forsiden

Sjur-fondet Express- for barn og unge som er pårørende

Sitter du og dine kolleger på en god ide for hvordan ivareta og inkludere barn og unge som er pårørende i bydelen din? Da kan dere søke om midler til oppstart av deres prosjekt gjennom Sjur fondet.

Sjur Fondet støtter prosjekter som bidrar til flere og bedre tilbud for barn og unge som er pårørende.  Vi mener at tilbudene bør være i deres nærområder for å sikre videre oppfølging og kontakt der det er behov for dette, samt  kjennskap til tilbud i  egen bydel. Bydelene kan derfor søke støtte til prosjekter som bidrar til å bedre livssituasjonen til familier der et av medlemmene har psykiske belastninger, herunder rusproblemer.

Bakgrunn: Sjur Thomas Borgens gave til pårørendearbeid i Oslos bydeler. Gaven på kr 2 000 000,-  er gitt til Pårørendesenteret i Oslo,

Søknadssum: Hvert prosjekt kan søke om maks 30 000,- kr til oppstart av prosjekt og/eller tilbud for barn og unge som er pårørende.

Formålet med ordningen: Støtte prosjekter som tilgodeser barn og unge som er pårørende, og deres familier i Oslos bydeler. Se forslag til prosjekter nederst på siden.

Hvem kan søke støtte? Helsestasjoner, familiesentre, skoler, fagsentre, og andre som møter barn og unge i sitt virke ute i bydelene.

Retningslinjer for tilskuddsordningen: Tiltakene det søkes støtte til skal ha barn som pårørende og deres familier som målgruppe. Ordningen utlyses to ganger i året: henholdsvis 1.mars og 1.oktober.

PIO-senteret ønsker å bidra som samarbeidspartner i tiltakene, og kan tilby faglig veiledning og støtte underveis.

Rapportering: Det skal foreligge en kort statusrapport for prosjektet årlig, samt sluttrapport inkl. evaluering via PIO-senterets rapportmal.
 

Søknaden vil bli behandlet av Sjur-fondets styre: Styreleder Inger Hagen, fagrepresentant Ellen Østberg, advokat Helge Hjort, pårørenderepresentant Anne-Kristin Hegdal

Søknaden stiles til: post@piosenteret.no

PIO-senteret,  Hammersborg torg 3, 0179 Oslo.

For mer informasjon eller om dere ønsker å drøfte prosjekter, kontakt oss:  post@piosenteret.no eller 21 52 53 53. 

Ny søknadsfrist:  1.mars 2020 og 1 oktober 2020

 

Express-søknad:  http://piosenteret.no/downloads/express_søknad_sjur_fondet.docx

Rapporteringsmalhttp://piosenteret.no/downloads/Rapportmal_for_Sjurfondet.docx

 


 

Eksempel på prosjekt med støtte fra Sjur-fondet kan du lese her.