Logo - lenke til forsiden

Samtaleguide

Råd og tips om hvordan du kan gjennomføre samtaler med pårørende. For samtaler med barn, se nettressurser.

Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende for å avklare roller, og eventuelle ønsker vedrørende involvering og medvirkning.

Planlegg samtalen

1. Legg en plan. Hvem skal delta? Den som er syk og de pårørende sammen? Avklar om brukeren har samtykket til at spesifikk informasjon kan gis.

2. Sett av god tid og avgjør hvor samtalen skal finne sted. På arbeidsplassen din eller hjemme hos de pårørende? Skal det være en referent?

3. Snakk med pårørende om hva som er formålet med samtalen og sikre at tema de ønsker å ta opp blir vektlagt. Mulige formål med samtalen kan være:

• Å innhente kunnskap og synspunkter fra pårørende

• Å avklare samarbeid med pårørende om oppfølging av brukeren

• Å bidra til forståelse og mestring av sykdom i familien

• Å bistå pårørende i å ta vare på egen helse

• Å ivareta og støtte barn som pårørende

4. Oppsummer og evaluer samtalen. Skal oppfølging av bruker og pårørende justeres på bakgrunn av det som kom fram i samtalen?

5. Gjør klare avtaler for videre kontakt og informasjonsutveksling. Når skal dere treffes igjen?

For mer utfyllende samtaleguide, ta kontakt med PIO-senteret.