Logo - lenke til forsiden

Verktøykasse for systematisk pårørendesamarbeid

Rutiner og råd for etablering av et systematisk pårørendesamarbeid

Pårørende er viktige omsorgspersoner ved alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Pårørende kan også være en viktig kunnskapskilde og en sentral samarbeidspartner for helse- og omsorgstjenesten. Pårørende er en del av pasientens nettverk og vil også kunne være pasientens representant.

Pårørende har ofte en sentral rolle i omsorg, behandling og rehabilitering ved alvorlig sykdom. De kan være en betydelig ressurs for brukeren og bør involveres når de selv og brukeren ønsker det. Å anerkjenne deres innsats, etterspørre deres kunnskap og se og møte deres behov, er særdeles viktig i psykisk helsearbeid. Barn og unge som er pårørende har et særlig behov for oppfølging og ivaretagelse for å mestre livssituasjonen når en av foreldrene er alvorlig psykisk syk og/eller har et avhengighetsproblem. (Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune (2015-2017)).

"Kommuner og helseforetak skal ha systemer for pårørende involvering på flere nivåer." (Pårørendeveilederen). 

Identifisere hvor i tjenesteforløpet  pårørende bør involveres:

I forbindelse med søknadsbehandling (supplerende informasjon fra pårørende som kan være relevant for søknadsbehandling).
Når vedtak er fattet (informere pårørende og bidra til forventningsavklaring).
I utføring av tjenestene (samarbeid).

Det må etableres rutiner og systemer som legger til rette for samarbeid med pårørende og som må følges opp. 

For hvordan få til pårørendesamarbeid i praksis, ta kontakt med oss for veiledning.