Logo - lenke til forsiden

Litteratur og websider

Et utvalg pårørendesider og referanser til sentral litteratur innen pårørendefaget

Tips om nettsider: 

https://helsenorge.no/parorende

http://www.helsebiblioteket.no

http://www.kreftforeningen.no

http://www.nasjonalforeningen.no

http://www.barnsbeste.no

http://www.lpp.no

http://www.erfaringskompetanse.no

Aktuell litteratur:

Bøckmann, K. & Kjellevold, A. (2015). Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. En klinisk og juridisk innføring (2. Utgave). Fagbokforlaget.

Almvik, A. Og Borge, L. (2014). Å sette farge på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Fagbokforlaget

Bergem, A. K (2016). Barn som pårørende i akuttsituasjoner - en praktisk guide for hjelpere. Hetervig Forlag

Bergem, A. K. (2013). Pappaen min er syk i tankene sine. Fagbokforlaget.

Berg, N. B. J. (2008). Blåmann: Ung psykisk lidelse – familiens smerte (revidert utgave). Hertervig Forlag.

Bøckmann, K. & Kjellevold, A. (2015). Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. En klinisk og juridisk innføring (2. Utgave). Fagbokforlaget.

Haukland, B. S. M., Bygge, K. E., Trondsen, M. V. & Gjesdahl,  S. (2015). Familier i motbakke. På vei til bedre støtte til barn som pårørende. Fagbokforlaget.

Helsedirektoratet (2008). Pårørende - en ressurs. IS- 1512. Ny pårørende veileder kommer 2016.

Helsedirektoratet (2014). Pårørendes rettigheter. En oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak. IS-2146

Helsedirektoratet (2014) Pårørendes rettigheter. Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer IS- 2145

Helsedirektoratet (2017). Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. (elektronisk)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (2014). Åpne dialoger i nettverksmøter. En modell fro samhandlende tjenester til personer med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser. www.erfaringskompetanse.no

PIO-senteret (2013). Om å ta pårørende på alvor. PIO-senteret 5 år.

PIO-senteret (2016). NÆR. Mestringsbok for pårørende.

Vallesverd, V. U. og Thorsen, I. K. (2014).  I for store sko. Hertervig forlag.