Logo - lenke til forsiden
Erik Tresse.

Foredragsholdere

Erik Tresse.

Er tidligere erfaringskonsulent med pårørendeerfaring på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Her jobbet han med å forbedre tjenestetilbudet og inkludere familie og nettverk som en naturlig og likeverdig del av behandlingen. Han har holdt en rekke foredrag basert på sin egen erfaring som tvillingbror til en som utviklet psykose, og har et bredt og sammensatt blikk på hvordan det er å stå nær en som utvikler en psykisk lidelse. Han er opptatt av familieperspektivet, dialog, likeverd og hvordan erfaringskompetanse kan brukes bedre i tjenestene. I tillegg er han hyppig brukt i undervisning av Leger i spesialisering og psykologer i spesialisering med bruker- og pårørendeperspektivet i fokus. Han er også utdannet gestaltterapeut og har en egen praksis på Majorstuen i Oslo.