Logo - lenke til forsiden

Kompetanseprogram for systematisk pårørendesamarbeid

PIO-senteret har utviklet et kompetanseprogram for systematisk pårørendesamarbeid for ansatte i helse- omsorgs- og sosialtjenestene i Oslo kommune i samarbeid med Helseetaten.
 

Den 6. november ble det avholdt et kick-off seminar for systematisk pårørendesamarbeid. Se program og presentasjoner under.

Samlingen var startskuddet for arbeidet med en Oslostandard for systematisk pårørendesamarbeid og et bidrag til inspirasjon og implementering av systematisk samarbeid med pårørende og familier ute i Oslos tjenester.  Når standarden begynner å ta form, vil Helseetaten sammen med Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret) tilby utvalgte ressurspersoner i bydeler og etater et kompetanseprogram for systematisk pårørendesamarbeid. Kompetanseprogrammet vil med utgangspunkt i standard for systematisk pårørendesamarbeid, inneholde ulike verktøy ansatte i helse- og sosialtjenester kan ta i bruk i samarbeidet med pårørende og familier. Målet med kompetanseprogrammet skal være å sikre et godt og systematisk samarbeid med pårørende, til beste for brukere av helse-, omsorgs- og sosialtjenester og deres familier. Herunder også barn som pårørende.

Kompetanseprogrammet vil i første omgang holdes for ressurspersoner i alle Oslos bydeler 26. – 27. februar 2020.

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder, Inger Hagen,  inger@piosenteret.no eller Ellen Richter Eriksen, ellen@piosenteret.no.

Programmet

Anita Vatland, Pårørendealliansen

Fundament og pilarer for et godt pårørendesamarbeid - Hva må danne grunnlaget for et best mulig samarbeid mellom pårørende og tjenestene?

Anne Kari Hoel, Helseetaten og Inger Hagen, PIO-senteret

En presentasjon av kompetanseprogrammet for systematisk pårørendesamarbeid

Anne Lise Kristensen, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Ombudets pårørendesatsning og viktigheten av å la pårørende medvirke i planlegging og utforming av tjenestene.

Bente Weimand, Førsteamanuensis, Oslo Met

Familiemodellen - Et verktøy for samarbeid med pårørende i kommunehelsetjenesten».

Hanne Skiaker, Helseetaten og Terje Holsen, Tourette foreningen

Barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser: Forstår du familien, øker også muligheten for å lykkes i det tverrfaglige samarbeidet

Maja Berg Kristoffersen, enhetsleder, bydel Frogner

Hvordan bli en bydel det er godt å være pårørende i?

Kim Elphinstone Pårørendekoordinator Bydel Vestre Aker / Ullern,

«Pårørende – den glemte alliansen»