Logo - lenke til forsiden

Kurs for ansatte i helse- omsorgstjenesten

Vi jobber for tiden med etableringen av et kurslederkus i systematisk pårørendesamarbeid. Kurset retter seg mot nøkkelpersoner i bydelene og forventet oppstart er høsten 2019. 

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder, Inger Hagen via e-post inger@piosenteret.no. Denne siden vil også oppdateres underveis i prosessen. 

I mellomtiden kan evalueringen fra vårt forrige kurs leses her: "Samarbeid med pårørende i kommunale tjenester - et kurs for helsepersonell"