Logo - lenke til forsiden
MENY

Fag, forskningsmiljøer og tjenesteapparet

Pårørende er en viktig ressurs for personer med psykiske helseproblemer og for tjenesteapparatet. Behandlere og tjenesteutøvere kan dra nytte av deres erfaringskompetanse i sitt arbeid. Samtidig kan pårørende ha behov for veiledning til å mestre sin situasjon og  å kunne bistå brukeren best mulig. Noen ganger vil det å være pårørende medføre så store belastninger og omsorgsoppgaver at de selv vil ha behov for oppfølging og behandling.

PIO-senteret - hvorfor?

Et tilbud til pårørende i en tidlig fase vil kunne forebygge helseproblemer hos pårørende. Pårørende som får et tilbud på et tidlig tidspunkt vil bli bedre i stand til å gi konstruktiv hjelp og støtte til dem de er pårørende til.

PIO-senteret er et kompetansesenter for pårørendesamarbeid som bygger på pårørendes egne erfaringer. PIO-senteret utvikler modeller og verktøy for pårørende arbeid og pårørende samarbeid som tilbys i PIO-senteret og til fagmiljøer. PIO er et partnerskap mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP Oslo, og Oslo kommune. Senteret drives av LPP Oslo.
PIO- senteret er: et lavterskeltilbud for alle pårørende i Oslo, bemannet med fagpersoner og personer med pårørende bakgrunn.
Det er et nøytralt sted for pårørende som er løsningsorientert og som tar utgangspunkt i den enkeltes behovl Vi gir støtte, informasjon og veiledning til enkeltpersoner og til familier.

Hva kan PIO-senteret tilby fagmiljøer og tjenesteapparatet innen psykisk helse: